بازديد معاون استاندار اصفهان از روز نخست نمايشگاه سنگ

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته با حضور گسترده مقامات و مسوولان صنعت سنگ استان...
علیرضا چلونگر

علیرضا چلونگر مدیرعامل شرکت هنر سنگ خورشید اصفهان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان اظهار کرد: مهمترین عامل رکود شدید بازار اعم...
النا آمادینی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، النا آمادینی مدیر نمایشگاه سنگ ورونای ایتالیا در همایش «رویکرد صادرات محور صنعت سنگ» که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد اظهار داشت: نمایشگاه سنگ ورونا سال‌ها با شرکت‌های...
رسول محققیان

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، رسول محققیان مدیرعامل شرکت‌ نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان در همایش «رویکرد صادرات محور صنعت سنگ» که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد اظهار داشت: یکی از مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی،...
حسین امیر فتاحی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، حسین امیر فتاحی عضو انجمن سنگ ایران در همایش «رویکرد صادرات محور صنعت سنگ» که همزمان با افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان در...
محمدرضا بهرامن

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، محمدرضا بهرامن رئیس هیات مدیره خانه معدن ایران در همایش «رویکرد صادرات محور صنعت سنگ» که همزمان با افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان در...
رضا احمدی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، رضا احمدی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سنگبری‌های اصفهان در همایش «رویکرد صادرات محور صنعت سنگ» که همزمان با افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان...
اسرافیل احمدیه

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، اسرافیل احمدیه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در همایش «رویکرد صادرات محور صنعت سنگ» که همزمان با افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان...
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در همایش «رویکرد صادرات محور صنعت سنگ» که به بهانه نمایشگاه سنگ اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه سنگ می تواند نقش مهمی در...