khoram abad cutting stone factories

khoram abad cutting stone factories

khoram abad cutting stone factories

380
0
lorestan
lorestan
NO NAME OF FACTORY MANAGER PHONE NUMBERT
1 ALMAS KHORAM HOSEIN ALI AZAR TUS +98 916 6631034
2 JAHAN NAMA MOHAMAD KAZEM AZADI +98 916 6631871
3 KHORAM MARMAR SHAMSODIN KAZEMI  

+98 916 6616365

4  

ABAD GOHARE

 

RUHOLLAH BABAKHANI

 

+98 916 1619647

5 IRAN SANG  

HOSSEIN ALI BAHMANI

+98 916 1611194
6 MAZIAR  

ABDOLAHE HASVAND

 

+98 912 1322023

7 KHORAM SANG  

MALEK NIAZ KHORAM ABADY

 

+98 916 1619662

8  

ARIAN

 

MORAD SIAHPUSH

 

+98 912 1158235

9  

MAMARIAT GORUH

 

MOHAMAD AZIZI

+98 916 3611256
10 FIRUZE  

HEYDAR SHARafy

+98 916 1619576
11 SHAHAB SANG QODRATOLLAH ASADOLLAHI  

+98 916 3617095

12 ARA SANG OMID ALI KARAMI ALA +98 916 1619356
13 GOLABTUN BEHEUZ GOLABTUN +98 916 6699356
14 ISAR ABAS MALEKI +98 916 1619737
15  

ALMAS LOEREASTAN

KHODA MORAD BEHNAM +98 916 6610698
16  

ABBNKAR

 

SHAPUR VAGHEFI

+98 916 6616290
17 NARGESEH  

ALI HASHEMI

+98 916 1620166
18  

AZI SANG

 

HAMID YAR AHMADI

+98 916 1613585
19 HADAF  

RASUL YAR AHMADI

+98 916 1612901

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY