نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری

نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری

24 ساعت مانده به برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران تمامی دست اندرکاران صنعت سنگ ایران با تمام قوا در تلاش هستند تا این رویداد مهم به بهترین شکل ممکن برگزار شود. محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در افتتاحیه این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

82
0
اشتراک
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
نهمین نمایشگاه سنگ ایران در آستانه برگزاری
0

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

3 × چهار =