خانه معدن استان کرمان

خانه معدن استان کرمان

خانه معدن استان کرمان

128
0
اشتراک
کرمان
کرمان
 

                                           خانه معدن استان کرمان

 

تلفن تماس:                                                     ۵-۳۲۴۳۹۰۷۳-۰۳۴                                                                                                                                                                         
 

                                             اعضاء هیات مدیره

 

ردیف نام نام خانوادگی سمت تلفن
۱ عبدالرضا تحسینی رئیس …..
۲ پیمان سلاجقه نائب رئیس …..
۳ محسن محمدی عضو ……
۴   مقدم عضو …….
۵ حسین مهدی زاده عضو ……
۶   آزادیخواه عضو ……..
0

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

دوازده − 1 =