خانه معدن استان مرکزی

خانه معدن استان مرکزی

خانه معدن استان مرکزی

75
0
اشتراک
نیم ور
نیم ور
                                                خانه معدن استان مرکزی
تلفن تماس:                           ۰۸۶۴۳۳۲۴۰۲۶/ ۰۸۶۴۳۳۲۳۵۰۱/ ۰۸۶۴۳۳۲۵۶۳۴

                                                                           

                                                اعضاء هیات مدیره 
ردیف نام نام خانوادگی سمت شماره تماس
۱ بهزاد نیکفر رئیس ……
۲ حسین پورحسنی نائب رئیس ……
۳ محسن میرزایی عضو هیات مدیره ……
۴ علیرضا توکلی عضو هیات مدیره ……
۵ حمید یاقوتی دبیر ……
۶ محمد قاسمی فرد عضو هیات مدیره  …….
۷ سید محمد حسینی عضو هیات مدیره …….
۸ حسن اسماعیلی عضو هیات مدیره ……..
0

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

پانزده − 6 =