خانه معدن استان اردبیل

خانه معدن استان اردبیل

خانه معدن استان اردبیل

120
0
اشتراک
اردبیل
اردبیل
 

                                              خانه معدن استان اردبیل

 

تلفن تماس:                                                                             ۰۴۵۳۳۴۵۶۲۲۱

                                                                           

 

                                              اعضاء هیات مدیره

 

ردیف نام نام خانوادگی سمت تلفن
۱ عباس وکیلی رئیس ….
۲ عباس بابازاده نائب رئیس …..
۳ بخشعلی ضربی زاده عضو …..
۴ رسول غضنفری عضو …..
۵ رفیع محسنی بازرس ……
۶ رضا مسلح عضو ……
۷ تقی راستگو خزانه دار …….
۸   راستگار عضو ……
0

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

4 + سه =