بازدید هیات های تجاری خارجی از نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

بازدید هیات های تجاری خارجی از نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

طبق برنامه ریزی های انجام شده هیات های تجاری کشورهای مختلف دنیا از نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران بازدید خواهند کرد.

77
0
اشتراک
نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران
نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران
بازدید هیات های تجاری خارجی از نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ
بازدید هیات های تجاری خارجی از نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ
2+

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

سیزده − 9 =