کشور برزیل رقیب اصلی چین در صنعت سنگ های ساختمانی

کشور برزیل رقیب اصلی چین در صنعت سنگ های ساختمانی

پیش بینی می شود کشور برزیل در چند سال آینده از مصرف گران اصلی سنگ مرمر در دنیا باشد و همین طور از صادر کنندگان اصلی سنگ گرانیتی.

311
0
brazilstoneindustry
brazilstoneindustry

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، کشور برزیل یکی از کشور های مهم در زمینه صادرات سنگ های ساختمانی است که در کنار صادرات میزان واردات این کشور نیز در حد بسیار خوبی رونق دارد که این نشان از رونق بازار صنعت ساختمان این کشوراست.

بسیاری از معادن سنگ کشور برزیل بیشترگرانیت و مرمریت است البته مرمر نیز در این کشور وجود دارد اما تعداد معادن مرمر در این کشور بسیار محدود می باشد. بیشتر صادرات این کشور در زمینه سنگ گرانیتی بوده که صادرات آن رشد بسیار خوبی داشته است.

رشد این کشور در سال ۲۰۱۳ در زمینه صادرات به ۲۲ درصد رسید که پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۶ این عدد به ۳۷ درصد نیز برسد و رشد خیره کننده ای را بعد از کشور چین شاهد باشد.

رونق صنعت ساختمان در این کشور بسیار مشهود است. ببیشتر صادارتی که در زمینه صنعت سنگ های ساختمانی انجام می شود گرانیت مشکی رنگ برزیل است که استفاده از این نوع گرانیت هر ساله به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. کشور برزیل یکی از رقبای اصلی کشور چین است که صادرات سنگ آن در مقایسه با چند سال گذشته رشد فزاینده ای داشته است.

پیش بینی می شود کشور برزیل در چند سال آینده از مصرف گران اصلی سنگ مرمر در دنیا باشد و همین طور از صادر کنندگان اصلی سنگ گرانیتی.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

2 × 1 =