کارخانجات سنگبری استان کرمان

کارخانجات سنگبری استان کرمان

کارخانجات سنگبری استان کرمان

1235
0
کرمان
کرمان
ردیف نام کارخانه مدیر عامل تلفن موبایل
۱ کارخانه سنگبری ایران زمین یزدانی ۲۲۱۱۰۸۰  
۲ کارخانه سنگبری گرانیت دنا پورزاد حسینی ۲۸۱۱۲۲۲  
۳

 

کارخانه سنگبری ایران تایل جواهری پور ۳۲۱۰۱۵۸  
۴ کارخانه سنگبری نقش حجر موسوی ۹-۳۴۲۰۱۴۷  
۵ کارخانه سنگبری درسنگ جلال پور ۳۵۱۰۸۸۱

 

 
۶ کارخانه سنگبری متحد علی باقری ۲۷۲۵۴۷۷  
۷ کارخانه سنگبری زمرد سنگ رضا انجم شعاع ۳۴۲۰۰۴۹  
۸ کارخانه سنگبری زمرد سنگ احمد انجم شعاع ۳۴۲۰۰۴۹  
۹ کارخانه سنگبری کرمان حجیر احمد عزیز زاده ۳۲۱۲۲۲۶

 

 
۱۰ کارخانه سنگبری مرمریت کوثر سید جواد موسوی ۳۴۲۰۲۹۷  
۱۱ شرکت کرمان پیروز نارویی ۲۴۵۵۶۷۷  
۱۲   امید امینایی   ۰۹۱۳۳۴۰۴۶۳۴
۱۳   احمد رضا نیک طبع اطاعتی   ۰۹۱۳۱۴۱۱۲۷۰

 

۲+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید