کادر اجرایی یازدهمین نمایشگاه سنگ ایران

کادر اجرایی یازدهمین نمایشگاه سنگ ایران

107
0
حسن سلیمی ، اصغر محمدی
سرکار خانم عسگری
سرکار خانم فخاری
سرکار خانم کرمی
سرکار خانم کرمی
سرکار خانم محمدی

۱+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

16 − 5 =