نگاهی به تاریخچه اقتصاد سه کشور آسیایی و آفریقایی

نگاهی به تاریخچه اقتصاد سه کشور آسیایی و آفریقایی

135
0
چین
چین

آذربایجان

موفقیت در زمینه صادارت نفت، صنعت ساختمان، بانکداری و بخش امکلاک منحبر به رشد اقتصادی کشور آذربایجان در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ شد. در سال ۲۰۰۸ اقتصاد این کشور تضعیف شد اما در سال ۲۰۰۹ رشد  ۹ درصدی را تجربه کرد.  بعد از سال ۲۰۰۹ نرخ بیکاری از ۷ درصد به ۶ درصد کاهش یافته و نرخ رشد واقعی تولید ناخالص خود را حفظ کرده است.

چین

کشور چین با مساحتی نزدیک به مساحت کشور آمریکا رشد اقتصادی چشمگیری داشته و از اواخر دهه ۷۰ تمرکز اصلی خود را بر رشد اقتصادی قرار داده است. صنایعی که در زمینه فرآوری معادن آهن و فلزات فعالیت می کنند بعلاوه ارائه خدمات تجاری ۸۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور چین را تشکیل می دهند. از طرفی کشور چین بعد از آمریکا دومین قدرت خرید اقتصاد دنیا است.

کنگو

صنعت نفت قلب اقتصاد کشور کنگو است. میزان تولید ناخالص کشورهای عربی آفریقا در سال ۲۰۰۷ برابر با منفی ۱.۶ درصد بوده و در سال ۲۰۰۹ این رقم ۷.۶ درصد بوده است.  این کشور بالاترین نرخ رشد را در بین کشورهای آفریقایی داشته و کشور اتیوپی دومین رتبه را در این زمینه به خود اختصاص داده است. بسیاری از کارشناسان حضور کشور چین در کنگو و سرمایه گذاری در این کشور از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ را عامل بهبود اقتصادی و خدمات مردمی و رشد اقتصادی این کشور معرفی کرده اند.

قطر

از سال ۱۹۸۰ تا سال ۱۹۹۰ کشور قطر، اقتصاد پر سروصدایی را طی کرده است. مهمترین عامل حفظ اقتصاد کشور قطر منابعی همچون نفت و گاز است که منجر به ۸۵ درصد صادرات و ۷۰ درصد درآمد دولت شده است. در سال ۲۰۰۹ بحران اقتصادی، رشد اقتصادی این کشور را ۹.۵ درصد کاهش داد اما سرمایه گذاری این کشور در بخش های غیر انرژی می تواند رشد اقتصادی این کشور را سبب شود.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

نه + هشت =