نمایشگاه بین المللی سنگ ورونا در یک نگاه

نمایشگاه بین المللی سنگ ورونا در یک نگاه

199
0
نمایشگاه سنگ ورونا
نمایشگاه سنگ ورونا

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، نمایشگاه بین المللی سنگ ورونا Marmomacc در تاریخ ۲۸ سپتامبر کار خورد را شروع و در ۱ اکتبر به پایان رسید که در این دوره زمانی  رویداد های جدیدی در صنعت سنگ دنیا در این نمایشگاه اتفاق افتاد و معرفی بسیار خوبی از توانایی های سنگ های ساختمانی در سطح بین الملل به عمل آمد.

حضور بیش از ۱۷۰۰ شرکت کننده و غرفه دار از بسیاری از کشور ها گویای قدتمند بودن این نمایشگاه در سطح بین الملل است. افتتاحیه نمایشگاه با بزرگان سنگ ایتالیا  و مسولین عالی رتبه در صنعت سنگ این کشور برگزار شد.

نزدیک به ۱۷۰۰ شرکت در این نمایشگاه حضور داشته اند که کشور هایی همچون چین، هند، برزیل، ایتالیا و ترکیه بیشترین تعداد  شرکننده  را داشته و می توان گفت پر قدرتمند ترین کشور های حضور یافته در نمایشگاه بین المللی سنگ ورونا به حساب می آیند.

کیفیت نمایشگاه بر حسب قسمت های مختلف نمایشگاه تفسیر می شود که امسال شاهد حضور تکنولوژی های جدید در امر معماری  در نمایشگاه بودیم که بسیاری از آنها برای اولین بار در نمایشگاه سنگ ورونا معرفی شده اند.

شبیه سازی در دنیای معماری که می توان با استفاده از آن نوع سنگ و شمایل آن را در کار طراحی و معماری مشاهده کرد برای بازدید کنندگان نمایشگاه فراهم بود.

نمایشگاه سنگ ورونا
نمایشگاه سنگ ورونا
نمایشگاه سنگ ورونا
نمایشگاه سنگ ورونا
نمایشگاه سنگ ورونا
نمایشگاه سنگ ورونا
نمایشگاه سنگ ورونا
نمایشگاه سنگ ورونا
۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست