نصیر نوری: معدنکار دشمن محیط زیست نیست

نصیر نوری: معدنکار دشمن محیط زیست نیست

رئیس خانه معدن استان آذربایجان شرقی: اعتقاد ما بر این است که هم معدنکار باید بتواند کار کند و هم محیط زیست باید حفظ شود.

262
0
نصیر نوری
نصیر نوری

نصیر نوری رئیس خانه معدن استان آذربایجان شرقی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار داشت: در حال حاضر بزرگترین مشکل صنعت ایران رکود است که این رکود مختص صنعت معدن نیست و بسیاری از صنایع کشور با این مساله درگیر هستند.

وی افزود: وقتی رکود هست برای همه هست و روی همه کارهای تاثیر می گذارد، اگر پروژه های عمرانی راه بیافتد همه شغل ها راه می افتد اما متاسفانه تاکنون اتفاقی در مورد راه اندازی پرژوهای عمرانی نیافتاده است.

وی تصریح کرد: قانون هم در مورد حفظ محیط زیست تاکید دارد هم در رابطه با رشد و توسعه معدن اما برخی مسئولین با استناد به برخی قوانین کفه ترازو را به سمت حفاظت از محیط زیست سوق می دهند و برای معدنکار رای منفی صادر می کنند.

رئیس خانه معدن استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که هم معدنکار باید بتواند کار کند و هم محیط زیست باید حفظ شود. اساسا کار مدیر این است که این دو را کنار هم نگه دارد و طوری مدیریت کند که کار معدنکار هیچ آسیبی به محیط زیست نزند.

وی تاکید کرد: باید این سختگیری وجود داشته باشد که اگر معدنکار محیط زیست را خراب کرد حتما جای آن به اندازه کافی درختکاری کند اما این رویه که به بهانه محیط زیست کار معدنکار با اخلال مواجه و یا احیانا معدن وی تعطیل شود اصلا راه کار درستی نیست.

نوری گفت: مساله دیگر این است که بانک ها برای پروانه بهره برداری از معدن هیچ ارزشی قائل نیستند. برای دریافت وام باید حتما سند خانه گذاشت یا سند کارخانه و بانک پروانه بهره برداری معادن که همه دارایی یک معدندار است را به عنوان وثیقه نمی پذیرد.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید