نصب مجسمه های سنگی در خیابان های شهر ورونای ایتالیا

نصب مجسمه های سنگی در خیابان های شهر ورونای ایتالیا

موفقیت بزرگ نمایشگاه سنگ ورونا در زمینه مجسمه های سنگی

305
0
مجسمه های سنگی
مجسمه های سنگی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، نمایشگاه مارمووک ورونا ایتالیا MARMOMACC بعد از موفقیت بزرگی که در برگزاری نمایشگاه کسب کرد و اتمام آن در روز سه شنبه ۲۷اکتبر سال ۲۰۱۵، از طرف انجمن نمایشگاه تصمیم بر آن شد تا مجسمه های سنگی موجود در نمایشگاه خریداری و در خیابان های قدیمی و میدان تاریخی و اصلی شهر ورونا نصب شوند. این اقدام با استقبال بی نظیر شهروندان ورونا و بازدید کنندگان مواجه شد.

مجسمه های سنگی

مجسمه های سنگی

 

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید