معرفی یکی از طراحان مدرن بین المللی+ آثار

معرفی یکی از طراحان مدرن بین المللی+ آثار

171
0
Alessandro La Spada
Alessandro La Spada

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا بر این عقیده است که هیچ طرحی زیباتر از طرح های طبیعت قادر به نمایش زیبایی سنگ های تزئینی نیست.

مهمترین نمایش های معروف در دنیای سنگ های تزئینی متعلق به شرکت Antolini با طراحی های منحصر به فرد  Alessandro La Spada است.

Antolini از فعال ترین شرکت های طراحی کشور ایتالیا است.

Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
Alessandro La Spada یکی از طراحان مدرن شرکت Antolini ایتالیا
۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

هفده − 12 =