معادن سنگ تزئینی استان کرمان

معادن سنگ تزئینی استان کرمان

تراورتن غفارآباد، تراورتن مغوئيه، تراورتن انار، چيني سفيدخاني شرقي، چيني سياه سيرجان، سنگ چيني گلستان، سنگ مرمر گدار سبز راين، مرمر اسفند، مرمر ده مريم، مرمر باغ بنه، مرمر کهوئيه سيرجان، مرمر آب باريک بم، مرمر سنگ زرد راين، مرمريت دوچاهي، سنگ مرمريت کوثر احسان، مرمريت باقي زاده، مرمريت علمدار، مرمريت گلسنگ، مرمريت چنارو، مرمريت سادات و مرمريت سپاهان برخی از معادن سنگ تزئینی استان کرمان هستند.

1464
0
کرمان
کرمان
کرمان تراورتن و مرمر آب بخشا شرکت راژان کرمان- شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان سوسن- خیابان اول- پلاک ۶ تلفن: ۰۳۴۳۳۲۱۱۰۲۵
کرمان تراورتن آب خدادای شرکت راژان کرمان- شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان سوسن- خیابان اول- پلاک ۶ تلفن: ۰۳۴۳۳۲۱۱۰۲۵
کرمان تراورتن گردویی و مرمر کرم بنه پنیر شرکت راژان کرمان- شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان سوسن- خیابان اول- پلاک ۶ تلفن: ۰۳۴۳۳۲۱۱۰۲۵

۰۹۱۲۱۱۳۰۴۵۰

کرمان تراورتن و مرمر دشت مینو شرکت راژان کرمان- شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان سوسن- خیابان اول- پلاک ۶ تلفن: ۰۳۴۳۳۲۱۱۰۲۵

۰۹۱۲۱۱۳۰۴۵۰

کرمان تراورتن و مرمر دهنو شرکت راژان کرمان- شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان سوسن- خیابان اول- پلاک ۶ تلفن: ۰۳۴۳۳۲۱۱۰۲۵

۰۹۱۲۱۱۳۰۴۵۰

کرمان تراورتن غفار اباد شرکت راژان کرمان- شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان سوسن- خیابان اول- پلاک ۶ تلفن: ۰۳۴۳۳۲۱۱۰۲۵

۰۹۱۲۱۱۳۰۴۵۰

کرمان تراورتن کمر زلزله شرکت راژان کرمان- شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان سوسن- خیابان اول- پلاک ۶ تلفن: ۰۳۴۳۳۲۱۱۰۲۵

۰۹۱۲۱۱۳۰۴۵۰

کرمان تراورتن و مرمر کوه قوز شرکت راژان کرمان- شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان سوسن- خیابان اول- پلاک ۶ تلفن: ۰۳۴۳۳۲۱۱۰۲۵

۰۹۱۲۱۱۳۰۴۵۰

کرمان تراورتن کیخسروی شرکت راژان کرمان- شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان سوسن- خیابان اول- پلاک ۶ تلفن: ۰۳۴۳۳۲۱۱۰۲۵

۰۹۱۲۱۱۳۰۴۵۰

کرمان تراورتن مجتمع معدنی شماره ۱ شرکت راژان کرمان- شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان سوسن- خیابان اول- پلاک ۶ تلفن: ۰۳۴۳۳۲۱۱۰۲۵

۰۹۱۲۱۱۳۰۴۵۰

کرمان مرمریت آباریک بم عبادی و قاضی زاده ۷۰ کیلومتری بم همراه: ۰۹۱۳۱۹۷۲۸۵۹
کرمان مرمریت امین سنگ   ۱۰ کیلومتر شمال شرق مرکز کرمان  
کرمان مرمریت باب کمال شرکت در سنگ کرمان کرمان- کیلومتر ۴ جاده کوهپایه- بعد از سرای سالمندان تلفن: ۰۳۴۳۲۱۱۵۵۰۳
کرمان مرمریت باب کمال شرقی   شمال شرقی کرمان  
کرمان مرمریت بارز سنگ شرکت بارز سنگ کرمان کیلومتر۱۶ جاده کرمان زرند همراه: ۰۹۱۳۳۱۸۲۱۲۲
کرمان مرمریت باغین   ۱۵ کیلومتری جنوب غرب مرکز کرمان  
کرمان مرمریت باقری علی باقری کرمان- خیابان جهاد- سنگبری متحد تلفن:۰۳۴۳۲۷۱۳۶۹۲

۰۳۴۳۲۷۲۵۵۰۴

همراه:۰۹۱۳۱۴۱۳۴۹۸

کرمان مرمریت چاه گز شرکت کرم سنگ کرمان کرمان- ۵۰۰ دستگاه- بلوک ۱۲- منزل نعمتی تلفن:۰۳۴۳۲۵۱۷۴۷۸

همراه:۰۹۱۳۲۴۲۱۵۷۷

کرمان مرمریت چشمه شیر دوش شرکت ت م مرمریت کرمان کرمان- بلوتر جمهوری- روبه روی حسینیه همراه:۰۹۱۳۳۴۱۲۰۶۱
کرمان مرمریت چشمه شیر دوش غربی شرکت ت م سنگ گستر سیرجان- بلوار سید جمال- کوچه آبادی تلفن:۰۳۴۳۳۲۱۰۱۵۸
کرمان مرمریت چشمه شیر دوش عباس عزیززاده کرمان- شهرک صنعتی شماره ۱- بلوار افرا- خیابان داودی- پلاک ۷- سنگبری ایران تایل تلفن:۰۳۴۳۳۲۱۰۱۵۸

همراه:۰۹۱۳۳۴۱۶۹۶۳

کرمان مرمریت قرمز خاتم شرکت شایان مرمریت شیراز تهران- خیابان شهید بهشتی- میدان تختی- پلاک ۲۳۲- طبقه ۳ تلفن: ۱۳-۰۲۱۸۸۵۰۰۹۱۱
کرمان مرمریت درختی سیر جان فرهاد خدامی پور تهران- خیابان سهروردی شمالی- بالاتر از چهار راه عباس آباد تلفن:۰۲۱۸۸۷۴۹۱۱۹

همراه:۰۹۱۲۱۳۰۵۶۷۶

کرمان مرمریت دو چاهی مجید ستوده نیا سیرجان- شهرک صنعتی-سنگبری الوان همراه:۰۹۱۳۳۴۵۲۰۱۹
کرمان مرمریت سرخه وانیه   ۴۵ کیلومتری شمال شرق سیرجان  
کرمان مرمریت سنگ گستر   ۱۱ کیلومتری شمال شرقی کرمان  
کرمان مرمریت سنگستان   ۱۵ کیلومتری کرمان  
کرمان مرمریت سیریز زرند   ۱۱۰ کیلومتری شهرستان زرند  
کرمان مرمریت سیریز شمالی حبیب الله باقری کرمان- خیابان ابن سینا- کوی دوم شمالی همراه:۰۹۱۳۱۴۱۵۰۴۱
کرمان مرمریت علی آباد نوق   ۱۸ کیلومتری شمال غرب کرمان  
کرمان مرمریت کراسکی حسین آباد   ۲۵ کیلومتری شمال غرب شهر بابک  
کرمان مرمریت کوثر   ۱۳ کیلومتری شمال شرق کرمان  
کرمان مرمریت کوهپایه شرکت راژان کرمان- میدان ولیعصر- ساختمان اطلس- واحد ۳۰۱ و ۳۰۲ همراه:۰۹۱۲۱۱۳۰۴۵۰
کرمان مرمریت گلسنگ   ۱۴ کیلومتری شمال شرق کرمان  
کرمان مرمریت کرم ماهان   رفسنجان- فردوسیه جاده سیریز  
کرمان مرمریت مرمریت صورتی کرمان   ۳ کیلومتری شمال کرمان  
کرمان مرمریت مسجد ابوالفضل محمد جواد ایزدی شیراز- خیابان جهانگردی- ۲۰ متری صدر-۸ متری رسالت- پلاک ۳۵ تلفن: ۰۷۱۳۷۳۰۱۹۵۵

همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۸۲۱۰

کرمان مرمریت میرولی شرکت معدن فرآور امداد تهران- بلوار افریقا-مقابل پارک صبا- نبش فرزان غربی- پلاک ۲- طبقه ۲ تلفن:۹-۰۲۱۸۸۸۷۹۴۰۸

۰۲۱۸۸۸۸۷۹۶۲

نمابر: ۰۲۱۸۸۸۷۹۴۱۰

www.emco-ir.com

info@emco-ir.com

کرمان مرمریت وزیر تعاونی معدنی محمد علی کسب زاده تهران- شهرک امید- بلوک ۲۱- شماره ۴۸ همراه: ۰۹۱۲۱۲۴۴۲۲۸
کرمان چینی انگر شرقی   ۳۵۰ کیلومتری جنوب شرقی کرمان  
کرمان چینی باب الحوائج   ۳۴۶کیلومتری جنوب کرمان  
کرمان چینی باغ برج   ۱۱۵ کیلومتری جنوب شرقی بافت  
کرمان چینی بجگان   ۴۱۰ کیلومتری جنوب کرمان  
کرمان چینی جنت اباد محمد علی کسب زاده تهران- شهرک امید- بلوک ۲۱- واحد ۴۸ همراه:۰۹۱۲۱۲۴۴۲۲۸
کرمان چینی علی آباد شمشیر بر   ۲۶۵ کیلومتری جنوب کرمان  
کرمان چینی کریستال سفید قدمگاه   ۱۳۰ کیلومتری جنوب غرب سیرجان  
کرمان مرمر عسلی ده مریم   سیرجان- جاده پاریز- کیلومتر ۲۵  
کرمان مرمر صورتی راین شرکت راژان کرمان- شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان سوسن-خیابان اول- پلاک ۶ تلفن:۰۳۴۳۳۲۱۱۰۲۵

همراه:۰۹۱۲۱۱۳۰۴۵۰

کرمان مرمر شماره ۲ بم   ۲۵۵ کیلومتری جنوب کرمان  
کرمان مرمر کوثر   ۷ کیلومتری شمال شرق کرمان  
کرمان مرمر گدار سنگ آتش سیرجان   ۱۹۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان  
کرمان مرمر گزوئیه شرکت راژان کرمان- شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان سوسن- خیابان اول- پلاک ۶ تلفن: ۰۳۴۳۳۲۱۱۰۲۵

همراه: ۰۹۱۲۱۱۳۰۴۵۰

کرمان مرمر مرمر صورتی راین شرکت راژان کرمان- شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان سوسن- خیابان اول- پلاک ۶ تلفن: ۰۳۴۳۳۲۱۱۰۲۵

همراه: ۰۹۱۲۱۱۳۰۴۵۰

کرمان مرمر بورق عمران یزد بافت یزد- بلوار جمهوری اسلامی- بلواریزد بفت- شرکت عمرانی یزد تلفن:

۲-۰۳۵۳۵۲۵۵۰۵۱

کرمان مرمر مه یاس سبز، مرمر مه یاس طلائی، مرمر مهیاس سفید، تراورتن مه یاس کرم، تراورتن مه یاس لیمویی، تراورتن مه یاس قرمز، گرانیت مه یاس قرمز علی آباد( مجموعه معادن مه یاس) شرکت بین المللی مه یاس استان یزد- شهرستا مهریز- بخش تنگ چنار-۸ کیلومتر بعد از روستای علی آباد چهلگزی تلفن دفتر مرکزی:

۸۱-۰۲۱۲۲۸۱۷۶۷۹

نمابر دفتر مرکزی:

۰۲۱۲۲۲۹۵۶۵۳

همراه:

۰۹۱۲۸۰۹۰۲۲۵

کرمان مرمر باغبیه سخویه   ۶۰ کیلومتری جنوب یزد  
کرمان مرمر هنگره و بیشه   تفت  
کرمان مرمر سفید کوه   ۵۰ کیلومتری جنوب مهریز  

 

 

کرمان تراورتن, تراورتن غفارآباد شرکت مرمر تراورتن آسیا کرمان ض ش پارک نشاط س یلدا ط۲ تلفن:    ۰۹۱۳۳۴۰۸۲۴۰   ۰۹۱۳۳۹۹۶۷۰۴
کرمان تراورتن, تراورتن مغوئیه علی باقری کفاش رفسنجانی رفسنجان ب امام حسین (ع) ک۳۵ پ۲ تلفن: ۰۳۹۱۳۲۲۱۵۵۶ ۰۹۱۳۱۹۱۲۱۶۳
کرمان تراورتن, تراورتن چشمه سفید شرکت معدنی پاهنگ کرمان کرمان خ شهید بهشتی نبش ک۱۰ تلفن: ۰۹۱۳۳۴۰۰۸۵۵
کرمان تراورتن, تراورتن دهنو بردسیر شرکت مهتاب سنگ کارمانیا کرمان خ ناصریه روبروی دادبین مجتمع مبلاد نور ط۳ تلفن: ۰۳۴۱۲۲۵۳۲۰۱ ۰۹۱۳۳۴۰۸۴۳۵
کرمان تراورتن, تراورتن ده خانی محمود نایب زاده یزد صفائیه خ ارشاد اسلامی پ ۱۸۷ تلفن: ۰۹۱۳۱۵۱۷۱۵۰   ۰۳۵۱۸۲۵۹۵۷۴
کرمان تراورتن, تراورتن بیستون انار جمشید کاویانی کرمان کمربندی زرندی نرسیده به سه راه شرف آباد کارگ تلفن: ۰۹۱۲۵۱۳۸۹۹۱ ۰۳۴۱۲۴۳۰۵۰۰
کرمان تراورتن, تراورتن سرخوان نادر نادری نسب سیرجان کوی امام خ مطهری پ۱۰ تلفن: ۰۹۱۳۱۷۸۰۲۶۸
کرمان تراورتن, تراورتن انار سمیه جعفری گوهرریزی کرمان بلوار فارابی نبش کوچه ۶ پ ۴۰ تلفن: ۰۳۴۱۲۱۱۴۰۲۹   ۰۹۱۳۹۴۳۹۸۴۳
کرمان سنگ چینی, سنگ چینی علی آباد شمشیربر منوچهر پورمحمدعلی سیرجان خ بروجردی کوچه شماره۵پ۱۵۲ تلفن: ۰۳۴۵۳۲۲۷۰۲۳ ۰۹۱۳۹۱۷۹۷۸۴
کرمان سنگ چینی, چینی سفیدخانی شرقی۱ مهدی لطفی اصفهان نجف آباد بلوار کشاورز تلفن: ۰۳۳۱۴۴۲۸۸۴
کرمان سنگ چینی, چینی سیاه سیرجان رحیم سینایی سیرجان خ تختی ک ۹ پ ۲۵ تلفن:   ۰۳۴۵۲۱۸۹۰
کرمان سنگ چینی, چینی سفیدخانی شرقی ۲ شرکت کانی کاوان سمنگان تهران بزرگراه محمدعلی جناح خ ۱۲متری چهارم پلاک ۲۳و تلفن: ۰۹۱۲۱۳۴۱۵۶۳ ۰۲۱۴۴۰۰۵۶۳۰
کرمان سنگ چینی, چینی سفید سیرجان شرکت ت م سنگ سفید سیرجان سیرجان خ صفاری  جنب آمپرسازی سریزدی پ۶ تلفن: ۰۹۱۳۱۴۵۱۲۰۳
کرمان سنگ چینی, سنگ چینی شهاب سنگ هیبت اله شهابی نژاد بافت خ طالقانی شرقی ک تقی صفا
کرمان سنگ چینی, سنگ چینی چاه زرد سیرجان غلامرضا نژادکورکی سیرجان حجت آباد خ شهید عربی ک وحدت تلفن: ۰۹۱۳۲۴۵۸۹۴۵
کرمان سنگ چینی, سنگ چینی گلستان شرکت تعاونی معدنی زمرد فام کرمان اصفهان میدان جمهوری اول خ فروغی ساختمان آزادی ط ۳ تلفن: ۰۹۱۳۳۰۹۴۴۵۴
کرمان سنگ چینی, سنگ لاشه چینی نیلی باغات شرکت مهندسین مشاوره نیلی معدن سپهرکانی شیراز شهرک شهیدبهشتی ورودی اول سمت چپ بعداز خ سمیه
کرمان مرمر, سنگ مرمر گدار سبز راین محمدعلی شجاعیان کرمان جاده تهران پل راه آهن فروشگاه تکنوآلیاژ تلفن: ۰۹۱۲۱۱۸۰۳۰۷
کرمان مرمر, مرمر سروستان شرکت سیس وی تهران خ ولی عصر مقابل پارک ساعی س ۱۰۸۸ تلفن: ۰۲۱۸۸۷۷۴۵۰۳
کرمان مرمر, مرمر اسفند معدن داران رادراه تهران میدان ۷ تیر اول مدرس پ۶۹ ط۴ تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۶۹۷۵
کرمان مرمر, مرمر ده رستم شرکت ت م نگین ده رستم تهران بلوار میرداماد خ کازرون ک نیک رای پ۳ ط۶
کرمان مرمر, مرمر تنگوئیه مهران امیری مقدم سیرجان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی خ نور خ جوانمر
کرمان مرمر, مرمر ده مریم شرکت گسترش بازرگانی و پیمانکاری کرمان پیروز کرمان شهرک باهنر خ بحرالعلوم تلفن: ۰۹۱۳۱۹۸۴۳۳۸ ۰۳۴۱۲۴۵۷۶۱۸
کرمان مرمر, مرمر گدار سیاه مرتضی باقری کرمان خ جهاد سنگبری متحد تلفن: ۰۹۱۳۳۴۰۱۸۹۱
کرمان مرمر, مرمر باغ بنه علی حاجی زاده دولت آبادی رفسنجان خ عدالت ک۶پ۴۳ تلفن: ۰۳۹۱۵۲۳۰۸۱۹
کرمان مرمر, مرمر کهوئیه سیرجان شرکت گسترش بازرگانی و پیمانکاری کرمان پیروز کرمان بلوار جمهوری خ هزارویکشب ک۱۱ تلفن: ۰۹۱۳۱۴۱۶۱۰۳ ۰۳۴۱۲۴۵۱۱۰۴ ۰۳۴۱۲۴۵۵۶۷۷
کرمان مرمر, مرمر تراورتن امام حسینی رضا امام حسینی کرمان بزرگ راه شهیدصدوقی جنب پل فروشگاه تکنو آلیاژ تلفن: ۰۹۱۳۱۹۸۴۰۷۰
کرمان مرمر, مرمر آب باریک بم حسن نصیری کرمان ب جمهوری ک سرجنگلداری شماره ۱کوچه ۵ پ۱۰۲ تلفن: ۰۹۱۳۲۹۷۸۸۵۹ ۰۳۴۱۲۱۱۴۸۷۵
کرمان مرمر, مرمر بم مرتضی عبادی کرمان ب جمهوری اسلامی ک سرجنگلداری فاز۱ک۵پ۱۰۲ تلفن: ۰۹۱۳۳۴۱۲۰۷۲
کرمان مرمر, مرمر سنگ زرد راین شرکت مرمر تراورتن آسیا کرمان ظلع شرقی پارک نشاط ساختمان یلدا ط۲ واحد۵ تلفن: ۰۳۴۱۲۲۶۱۴۰۶ ۰۹۱۳۳۴۰۸۲۴۰
کرمان مرمر,تراورتن, مرمر- تراورتن بعثت بهروز ایران شمس پاریزی سیرجان بلوار سیدجمال الدین خ ایثارگران پلاک۳ تلفن: ۰۳۴۵۵۲۲۱۴۸۷
کرمان مرمر,تراورتن, مرمر و تراورتن سرخانی ندا سرخانی رفسنجان بلوار مطهری خ سلمان فارسی تقاطع شهیدجعفری تلفن: ۰۳۹۱۳۲۳۳۳۳۸ ۰۹۱۳۱۹۳۹۸۸۶
کرمان مرمریت, مرمریت ماهان سنگ پویا ۱ شرکت ماهان سنگ پویا تهران خ فدائیان اسلام نبش بازار سنگ فاطمی تلفن: ۰۲۱۳۳۸۹۰۱۷۱
کرمان مرمریت, مرمریت بیدشک خبر عباس محمدپورافشار سیرجان خ طالقانی ک۴مجتمع زرین ط۱شرقی تلفن: ۰۳۴۱۳۲۳۱۲۴۹   ۰۹۱۳۳۴۵۴۹۷۵
کرمان مرمریت, مرمریت پاهنگ شرکت مهندسی معدنی پاهنگ کرمان کرمان ب صدوقی ساختمان خاتم تلفن: ۰۳۴۱۲۴۴۷۲۹۳   ۰۹۱۳۳۴۰۰۸۵۵
کرمان مرمریت, مرمریت میرولی تیران مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره کرمان مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام (ره)جنب دفتر تلفن: ۰۳۴۱۲۷۱۶۰۳۰
کرمان مرمریت, مرمریت سنگستان شرکت ت م سنگستان کرمان بلوار جهاد سنگبری متحد تلفن: ۰۳۴۱۲۷۱۳۶۹۲
کرمان مرمریت, مرمریت صورتی کرمان شرکت راد سنگ کرمان کرمان انتهای خیابان مدیریت پشت آموزشکده رضوان (دفت تلفن: ۰۹۱۳۱۵۱۶۷۲۸
کرمان مرمریت, مرمریت دوچاهی مجید ستوده نیا سیرجان شهرک صنعتی شماره یک سنگبری امام رضا(ع تلفن: ۰۳۴۵۴۲۵۱۲۳۸ ۰۹۱۲۷۷۷۴۲۸۸
کرمان مرمریت, مرمریت کرم باقری علی باقری کرمان خ جهاد سنگبری متحد تلفن: ۰۳۴۱۲۷۱۳۶۹۲
کرمان مرمریت, مرمریت جاده زرند شرکت بارز سنگ کرمان کیلومتر ۱۶ جاده کرمان زرند تلفن: ۰۹۱۳۳۱۸۲۱۲۲
کرمان مرمریت, امین سنگ کرمان شرکت امین سنگ کرمان کرمان خ مصطفی خمینی پارک معلم پ۵۰ تلفن:   ۰۳۴۱۲۲۳۵۹۲۶     ۰۹۱۳۹۴۱۰۳۷۳
کرمان مرمریت, سنگ مرمریت کوثر احسان شرکت تعاونی معدنی سنگ مرمریت کوثر احسان کرمان خ باقدرت شرقی پ ۲۳۴ تلفن: ۰۹۱۳۱۴۰۵۱۸۲ ۰۳۴۱۳۲۲۷۷۵۱
کرمان مرمریت, آهک و مرمریت  باب کمال شرکت درسنگ کرمان کرمان جاده کوهپایه روبروی سرای سالمندان تلفن: ۰۹۱۳۱۴۰۳۹۵۱ ۰۳۴۱۳۵۱۰۸۸۱
کرمان مرمریت, مرمریت چشمه شیردوش غربی(سنگ گستر شرکت تعاونی معدنی سنگ گستر کرمان خ شهید مطهری ک آسیاباد جنوبی ک مولایی پ۷۰ تلفن: ۰۹۱۳۳۴۱۶۹۶۳
کرمان مرمریت, مرمریت چشمه شیردوش شرکت تعاونی معدنی مرمریت کرمان کرمان خ شفا ک۹ م.همسا ط.اول تلفن: ۰۹۱۳۳۴۱۶۹۶۳ ۰۳۴۱۳۲۱۰۳۷۰
کرمان مرمریت, مرمریت خاتم شرکت ت م روباز تهران خ مطهری خ ترکمنستان پ۱۱۶ تلفن: ۰۲۱۸۸۷۵۴۴۱۲
کرمان مرمریت, مرمریت ترانشه جاده زرند محمدمهدی نایب زاده یزد صفائیه خ ارشاد پ۱۸۷ تلفن: ۰۹۱۳۱۵۱۷۱۵۰   ۰۳۵۱۸۲۴۶۵۱۲
کرمان مرمریت, مرمریت باقی زاده عصمت باقی زاده کرمان بلوارجمهوری حسینیه خ شهیدزنهاری ک۲۷ تلفن: ۰۹۱۳۱۴۱۲۰۶۱ ۰۳۴۱۲۸۲۱۸۸۰
کرمان مرمریت, مرمریت علمدار شرکت معدنی علمدار رفسنجان بلوارامام رضا ک۲۵پ۳۱ تلفن: ۰۳۹۱۸۲۲۷۱۳۲   ۰۹۱۳۸۹۱۲۴۱۹
کرمان مرمریت, مرمریت مشکی ماهان علیرضا اعتمادی رفسنجان خ شهید قرنی خ شهید اسمائیلی انبار اعتمادی تلفن: ۰۳۹۱۳۲۲۸۸۸۴ ۰۹۱۳۱۴۰۰۶۰۷
کرمان مرمریت, سنگ مرمریت رش شرکت کاوش کویر رفسنجان رفسنجان خ مصطفی خمینی م ش امینی بلوارشهیدمحمد ک۲۳ تلفن: ۰۳۹۱۴۲۲۴۲۳۵ ۰۹۱۳۱۹۱۵۵۷
کرمان مرمریت, مرمریت نسکافه ای ملیکا راور سعید علیزاده محلات خ امام خمینی پائین تراز میدان فرمانداری ک ای تلفن: ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۶۳ ۰۸۶۶۳۲۲۹۶۵۷
کرمان مرمریت, مرمریت سیریز شمالی حبیب اله باقری کرمان خ ابن سینا کوی دوم شمالی تلفن: ۰۹۱۳۱۴۱۵۵۰۴۱
کرمان مرمریت, مرمریت گلسنگ مرتضی باقری کرمان انتهای ب جهاد سنگ بری متحد تلفن: ۰۳۴۱۲۷۲۵۴۰۴
کرمان مرمریت, مرمریت سجاد شهربابک شرکت ایجاد کار سیرجان سیرجان خیابان خیام پلاک۱۹
کرمان مرمریت, مرمریت یاقوت کویر انار پروین عرشی نجف آبادی کرمان خ گلدشت ک۲۴ پلاک ۲۶ تلفن: ۰۹۱۳۳۴۰۵۹۶۵
کرمان مرمریت, مرمریت چنارو اکبر رضائی استخروئیه کرمان بلوار فارابی جنب شیرینی سرای خاتون پلاک ۴۰ تلفن: ۰۳۴۱۲۱۱۴۰۳۹
کرمان مرمریت, مرمریت کراسکی شهربابک مجتمع معدنی سنگ الوان شیراز خ ساحلی غربی جنب مسجد الزهرا تلفن: ۰۹۱۷۱۱۷۰۰۹۶ ۰۳۴۱۲۲۷۱۳۳۳۵
کرمان مرمریت, مرمریت سادات سیدابراهیم احمدی موسوی کرمان بلوار کشاورز ک۲ پلاک ۱۴ تلفن: ۰۹۱۳۱۴۰۱۵۹۳ ۰۳۴۱۲۱۱۰۲۲۶
کرمان مرمریت,سنگ لاشه, ثامن الحجج فرشته شاهدادی کرمان بلوار توانیر خیابان استاد شهریار ۱۲غربی پلاک ۱ تلفن: ۰۳۴۱۲۵۱۸۷۶۳ ۰۹۱۳۸۴۳۵۳۴۸
کرمان مرمریت,سیلیس,آهک, مرمریت مشکی، سیلیس و آهک باغین شرکت اسود سنگ کرمان کرمان خ فارابی جنب کوچه ش ۶ پلاک ۴۰ تلفن:      ۰۳۴۱۲۱۱۴۰۳۹ ۰۹۱۳۱۴۱۸۸۱۰
کرمان تراورتن تراورتن دشت سفید شمش انار سید حسین چام خ مطهری شهرک امام ارشاد ۳ اندیشه ۱
کرمان تراورتن تراورتن نفیس سموئیه فاطمه  اسدالهی دردری رفسنجان بلوار امام رضا ۳۱ پ ۲۵ تلفن: ۰۳۹۱۸۲۲۰۱۷۹
کرمان مرمر مرمر ساردوئیه مزایده شرکت مهندسی کانی فرآوران تهران خ شریعتی خ خواجه عبداله انصاری کوچه پنجم پلاک ۱۴ طبقه دوم دفتر شرکت تلفن: ۰۲۱۲۲۸۵۹۸۱۰-۱۱
کرمان سنگ چینی سنگ چینی چشمه سفید قمر  پیشاهنگ نیریز شهرک شهیدان رجایی و باهنر بلوار پاسداران کوچه شماره ۱۱ تلفن: ۰۷۳۲۵۲۲۵۶۶۵
کرمان مرمریت مرمریت سپاهان اسماعیل کاشی درچه خ نیروگاه اسلام آباد ، درچه خ اسلام آباد ک ۱۷ شهریور فرعی توحید تلفن: ۰۳۱۱۲۴۴۲۵۳۶
کرمان تراورتن تراورتن جواد امام حسینی جواد امام حسینی کرمان جاده تهران جنب پل راه آهن فروشگاه تکنوآلیاژ تلفن:                      ۲-۰۲۱۱۲۰۰۰
کرمان مرمر مرمر صورتی راین شرکت مرمر- تراورتن آسیا ضلع شرقی پارک نشاط ساختمان یلدا طبقه ۲ واحد۵ تلفن: ۰۳۴۱۲۲۶۱۴۰۶
کرمان مرمریت مرمریت صدف سنگ عباس عزیز زاده هروزی خیابان مطهری غربی- کوی آسیاباد جنوبی- کوچه شهید مولایی- پلاک ۷۰و۷۲ تلفن: ۰۳۴۱۲۲۶۹۰۸۸
کرمان مرمریت سنگ مرمریت باب کمال محمد علی  کسب زاده شهرک امید بلوک ۲۱ ساختمان ۴۸ تلفن:  ۰۲۱۷۳۶۷۱۲۵
1+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

پنج × سه =