معادن سنگ تزئینی استان مرکزی

معادن سنگ تزئینی استان مرکزی

تراورتن باقرآباد، تراورتن عباس آباد، تراورتن حاجي آباد، تراورتن آتشكوه، تراورتن تخت آبگرم، تراورتن تجرگان، تراورتن دره بخاري، تراورتن گزعنبر، تراورتن ترشاب، تراورتن تخت پلنگي، تراورتن آبنوره، تراورتن شهاب دولستان، سنگ چيني جلماجرد، مرمريت سنجه باشي، مرمريت سياه دره، مرمريت پرطاووسي، مرمريت قرمز بهار و مرمريت دره فراخ برخی از معادن سنگ استان مرکزی هستند.

1404
0
محلات
محلات
استان مرکزی تراورتن آبنوره ۴ کیلومتری جنوب نیمور
استان مرکزی تراورتن آتشکوه شرکت معدن فرآور امداد تهران- بلوار آفریقا- مقابل پارک صبا- نبش فرزان غربی- پلاک ۲-طبقه ۲ تلفن:۹-۰۲۱۸۸۸۷۹۴۰۸

۰۲۱۸۸۸۸۷۹۶۲

نمابر:۰۲۱۸۸۸۷۹۴۱۰

www.emco-ir.com

info@emco-ir.com

استان مرکزی تراورتن تجرگان ۲ ۱۵ کیلومتری شمال شرق محلات
استان مرکزی تراورتن ترشاب ۳۶ کیلومتری شمال شرق محلات
استان مرکزی تراورتن جهان قلعه ۱۵ کیلومتری غرب خمین
استان مرکزی تراورتن کرم حاجی اباد شرکت معدن فرآور امداد تهران- بلوار آفریقا- مقابل پارک صبا- نبش فرزان غربی- پلاک ۲-طبقه ۲ تلفن:۹-۰۲۱۸۸۸۷۹۴۰۸

۰۲۱۸۸۸۸۷۹۶۲

نمابر:۰۲۱۸۸۸۷۹۴۱۰

www.emco-ir.com

info@emco-ir.com

استان مرکزی تراورتن حسین اباد ۱۵ کیلومتری شمال شرق محلات
استان مرکزی تراورتن فریجان خورهه حمیدرضا میرزائی دلیجان- دودهک- روستای خورهه- مقابل پاسگاه تلفن: ۰۸۶۴۳۴۱۳۷۳۲

نمابر:۰۸۶۴۳۳۲۳۳۷۷

همراه:۰۹۱۸۳۶۶۰۵۳۵

۰۹۱۸۳۶۵۰۷۲۲

۰۹۱۸۱۶۶۳۴۹۹

استان مرکزی مرمریت احمد آباد ۱۲ کیلومتری شمال شرق دلیجان
استان مرکزی مرمریت تخت قلعه ۲۳ کیلومتری جنوب شرق محلات
استان مرکزی مرمریت صورتی تلخاب محمدرضا عرب فرمهین سرخاب همراه: ۰۹۱۸۱۶۵۹۳۶۱
استان مرکزی مرمریت جاسب ۱۵ کیلومتری شمال دلیجان
استان مرکزی مرمریت سنجه باشی ۱۶ کیلومتری شمال شرق دلیجان
استان مرکزی مرمریت قرمز نراق ۱۳ کیلومتری شمال شرق دلیجان
استان مرکزی مرمریت کوه عرش ۲۰ کیلومتری شرق دلیجان
استان مرکزی تراورتن شکلاتی کرم هستیجان حسین میرزائی ۲۳ کیلومتری جنوب شرق دلیجان تلفن:۰۸۶۴۳۲۳۱۲۲۰

۰۲۱۳۳۸۹۶۱۴۸

همراه:۰۹۱۲۱۴۹۴۹۰۱

استان مرکزی لاشه پاکل ۱۲ کیلومتری غرب شازند
استان مرکزی لاشه پل دو آب شماره ۳ ۳۵ کیلومتری غرب اراک
استان مرکزی لاشه پل دو آب شماره ۱ ۳۳ کیلومتری غرب اراک
استان مرکزی لاشه پل دو اب شماره ۲ ۳۴ کیلومتری غرب اراک
استان مرکزی لاشه جزنق شماره ۲ ۳۵ کیلومتری جنوب غرب اراک
استان مرکزی لاشه مرمر حسین آباد شانق ۲۲۶ کیلومتری جنوب شرق دلیجان
استان مرکزی لاشه خان کیشی ۲۵ کیلومتری جنوب شرق پرندک
استان مرکزی لاشه سیبک نادر اسماعیلی اراک- شهرک مصطفی خمینی- خیابان نوید- خیابان زمانگیر- پلاک ۴ تلفن:۰۸۶۱۳۶۷۳۴۹۸

همراه:۰۹۱۸۱۲۶۰۱۶۱

۰۹۱۲۱۵۵۴۱۲۱

استان مرکزی لاشه مرمر شانق ۳۰ کیلومتر جنوب شرق دلیجان
استان مرکزی لاشه مرمر شورجه رباط ترک ۳۷ کیلومتری شرق دلیجان
استان مرکزی لاشه قانیارق بالا ۱۰ کیلومتری   غرب اراک
استان مرکزی لاشه قوچ بلاغی ۶۰ کیلومتری غرب ساوه
استان مرکزی لاشه مرمر کهک شرقی ۵۷ کیلومتری شمال محلات
استان مرکزی لاشه مرمر کهک غربی ۵۷ کیلومتری شمال محلات
استان مرکزی لاشه کوه گوریل ۳۰ کیلومتری جنوب شرق اراک
استان مرکزی لاشه کوه میل ۱۰ کیلومتری جنوب شرق آشتیان
استان مرکزی لاشه لاشه عباس آباد ۱۳ کیلومتری غرب محلات
استان مرکزی لاشه مرمر مرمر گز عنبر ۴۵ کیلومتری شمال محلات
استان مرکزی لاشه مزرعه نو ۲۵   کیلومتری جنوب شرقی آشتیان
استان مرکزی لاشه مهاجران ۳۰ کیلومتری غرب اراک
استان مرکزی لاشه مهاجران یک ۴۵ کیلومتری غرب اراک
استان مرکزی چینی چنارستان ۱۱۵ کیلومتری جنوب غرب اراک
استان مرکزی چینی کوه سفید خمین ۴۰ کیلومتری غرب خمین
استان مرکزی چینی ماهورزان ۳۵ کیلومتری شمال شرق خمین
استان مرکزی چینی ملحم در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غرب اراک

 

 

مرکزی آرن گرانیتی سرسختی۲ اکرم اسماعیلی اراک- خ دانشگاه-خ آیت اله بهبهانی-کد پستی-۳۸۱۷۹۵۷۷ تلفن: ۳۶۷۲۷۴۷۳۹
مرکزی آرن گرانیتی کرانجیر محمد رضا خسروی کزازی
مرکزی آرن گرانیتی پاکل ۲ حسین مهدی منش اراک-خیابان شهید دوست محمدی-پلاک ۲۰- تلفن: ۰۹۱۸۸۶۲۳۲۳۷
مرکزی تراورتن باقرآباد B1 شرکت تعاونی سولنگ سیلار باقرآباد-محلات-خ طالقانی-کوچه ششم دست چپ پلاک یک
مرکزی تراورتن باقرآباد B2 شرکت تعاونی معدنی سنگ اسیدی محلات-نیم ور قطب صنعتی سنگبری نما
مرکزی تراورتن باقرآباد B3 شرکت تعاونی سنگ موج ریز محلات-جاده آبگرم سنگبری صدفکاران
مرکزی تراورتن باقرآباد B4 شرکت تعاونی سنگ تراورتن محلات-نیم ور قطب صنعتی کیلومتر ۱۵ جاده دلیجان سنگبری میلاد
مرکزی تراورتن عباس آباد A1 شرکت تعاونی سایه سنگ محلات-جاده آبگرم سنگبری سعید
مرکزی تراورتن عباس آباد A2 شرکت تعاونی سنگ سفید نیم ور محلات-نیم ور خ امام خمینی- بلوار امام علی آخرین کوچه سمت راست
مرکزی تراورتن حاجی آباد مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) تهران خ آفریقا- بعد از پمپ بنزین بلوار آرش غربی پلاک ۱۶ تلفن: ۲۰۵۸۳۷۲
مرکزی تراورتن آتشکوه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) تهران خ شریعتی خ شهید اقلیمی کوچه نسترن پلاک ۲ تلفن:۲۱۸۸۸۸۹۶۳
مرکزی تراورتن تخت آبگرم شرکت تعاونی آزادگان محلات ابتدای جاده آبگرم سنگبری سالاری
مرکزی تراورتن تجرگان شرکت تعاونی تجرگان محلات کیلومتر یک جاده آبگرم شرکت برش کوه محلات تلفن تلفن: ۰۹۱۲۴۸۴۳۷۲۲
مرکزی تراورتن دره بخاری شرکت تعاونی کوهبار محلات بلوار شهید بهشتی غربی-روبروی ساختمان موتوری شهرداری-ساختمان مهتاب تلفن: ۳۲۲۲۷۷۷-۳۲۳۴۰۳۴
مرکزی تراورتن کپیول شرکت تعاونی سرچشمه محلات محلات – باغ سرچشمه
مرکزی تراورتن تخت پنیرکچه شرکت تعاونی تخت پنیرکچه محلات روستای باقرآباد-جنب بانک تجارت منزل یوسف عمادی فر  ۰۸۶۴۳۳۲۲۶۲۵

همراه:۰۹۱۸۱۶۶۳۶۱۷

مرکزی تراورتن گلچشمه شرکت تعاونی کال زرد محلات دوراهی آبگرم قطب صنعتی جنب کارخانه سنگبری سپهر
مرکزی علی مطلبی اسفیدواجانی تهران- خ باهنر منظریه خ ابراهیمی-پلاک ۴ طبقه ۶ تلفن
مرکزی تراورتن چاه گندیده محمود توکلی نیم ور قطب صنعتی- سنگبری پاسارگاد شماره ۲ تلفن:  ۰۹۱۲۱۰۰۷۲۶۴
مرکزی تراورتن سرطاق خمین شرکت تعاونی سنگ بوجه خمین خمین- خ شریعتی خ بسیج کوچه میخک- پلاک ۴ تلفن:  ۰۸۶۵۲۲۲۳۳۸۰
مرکزی تراورتن گوشه محلات سنگ اصفهان تقدس محلات- خ مطهری-کوچه شهید حمیدرضا مذهبی پلاک ۳۱۶ تلفن: ۰۹۱۸۸۶۶۶۰۰۳
مرکزی تراورتن تخت جمشید شرکت تولیدی ممتاز تراورتن دانیال تهرا- خ ملاصدرا- خ شیخ بهائی جنوبی- گرمسار غربی- نبش کوچه مفتاح- پلاک ۱۴ واحد ۲ تلفن: ۸۸۰۵۵۲۳۶-۰۹۱۲۳۰۱۶۵۵۷
مرکزی شرکت معدنی هفتاد قله نیم ور نیم ور خ طالقانی دست راست کوچه مدرسه منزل حاج عبدالله کرمعلی
مرکزی تراورتن باغ ملک شرکت بنیاد تعاون سپاه تهران-خ پاسداران نرسیده به چهار راه دولت
مرکزی تراورتن چال مشهد کشته ۲ شرکت تعاونی معدنی سپید سنگ مروارید محلات-کمربندی غربی-روبروی آژانس رضا
مرکزی تراورتن کوه اوسور حسین شیخ محمدی محلات شهرک صنعتی ارقده خ لاله شرقی سنگبری پارسا تلفن:  ۰۹۱۲۱۳۰۸۳۳۹
مرکزی تراورتن تخت پلنگی مهدی انصاری محلات-خ جمهوری خ پاسداران جنوبی دست چپ فرعی دوم پلاک ۵۹۰ تلفن: ۰۹۱۸۱۶۶۳۱۷۴
مرکزی تراورتن شاهوری زهرا افخمی محلات-دو راهی آبگرم-سنگبری مرمر
مرکزی تراورتن تخت دوگوش شرکت سنگ نگار تهران- خ آفریقا بالاتر از چهار راه جهان کودک ساختمان نگین طبقه هفتم واحد ۷۰۴
مرکزی تراورتن آبنوره حسین تیموری محلات – نیم ور- خ امام علی پلاک ۱۴ تلفن: ۰۸۶۶۳۳۲۲۴۶۰
مرکزی تراورتن قاش گدار زرد محمدرضا تیموری محلات-باقرآباد-جاده عباس آباد-کوچه اول
مرکزی تراورتن تخت چالاب شرکت تعاونی تخت چالاب دلیجان-خ امام کوچه شهید رجبی پلاک ۴۰
مرکزی تراورتن چم محسن خان شرکت عقیق سنگ محلات اراک- خ شهید رجایی کوچه شهید محمودی پلاک۷۴۶۳
مرکزی تراورتن نینه فرخ السادات جلالی دلیجان خیابان ۷ تیر کوچه حجت پلاک ۸ تلفن: ۰۸۶۴۴۲۲۵۳۹۳
مرکزی تراورتن طوس عباس سالاری محلات – خیابان امام – زیرادار – اوقاف
مرکزی تراورتن تخت مزرعه شماره ۱ شرکت کوه کاران نیم ور بلوار امام علی عرفان ۱۱ تلفن: ۰۹۱۸۱۶۵۹۳۷۵
مرکزی تراورتن تخت مزرعه شماره ۲ حسن پورحسنی محلات- نیم ور-سنگبری نما-کدپستی ۳۷۸۴۱۳۳۹۸۵ تلفن: ۰۹۱۲۱۱۶۶۹۶۸
مرکزی تراورتن گنداب لطف اله شیخ محمدی
مرکزی تراورتن تجرگان۲ فهیمه حاج عبدلی محلات-خ مطهری کوی ۵ شرقی پلاک ۴۱۹
مرکزی تراورتن مرمر گزعنبر مهدی تیموری محلات – نیم ور خ طالقانی- نبش گلستان ۵ پلاک ۱۴ کد پستی ۳۷۸۴۱۱۳۸۶۴ تلفن: ۰۹۱۸۳۶۵۲۵۱۲
مرکزی تراورتن چال مشهد کشته ۱ شرکت چال مشهد کشته آبیار محلات-خ شهید محلاتی- کوچه خانه معلم- انصار ۲۲ دست راست دفتر سنگ آقای اسماعیلی کد پستی ۳۷۸۱۸۳۳۵۱۶ تلفن: ۰۸۶۶۳۲۵۴۰۱۱-۴۰۱۲
مرکزی تراورتن سفید دره حمیدرضا سالاری
مرکزی تراورتن حسین آباد شرکت تعاونی معدنی سنگ یاور محلات- روبروی شرکت تعاونی شماره ۱ کارخانه آسفالت
مرکزی تراورتن آبگرم پائین شرکت سی سنگ آسیا ۳۰ کیلومتری شمال شرق محلات
مرکزی تراورتن شاه بلبل آقای حسین قربانی نیم ور- خ دانش خ شهید مطهری-کوچه شقایق چهارم- کدپستی ۳۷۸۴۱۵۶۱۶۸ تلفن: ۰۸۶۶۳۳۲۲۰۶۷
مرکزی تراورتن تراورتن فریجان حمیدرضا میرزائی محلات-نیم ور خ دانش بلوار مطهری منزل میرزائی
مرکزی تراورتن آب گراپ فرشید اسفندیاری شیخ شبانی اصفهان میدان بزرگمهر بلوار مشتاق دوم خیابان مهرک علیخان تلفن: ۰۳۱۱۲۶۰۰۹۷۳
مرکزی تراورتن کوه ماهی حسین امیری محلات- کمربندی شرقی کوچه شهید بابک رضائی پلاک ۵۷۶ تلفن: ۰۸۶۴۳۲۲۵۹۰۷
مرکزی تراورتن کوه سفید محمد تقی نیکبخت گلپایگان – خیابان شهید مطهری – کوچه مقدس – پلاک ۱۹-کدپستی : ۸۷۷۱۸۷۸۷۳۷ تلفن: ۹۱۳۱۷۱۹۴۸۷۰
مرکزی تراورتن رزبیده امیر مسعود آذر محلات- خ شهید محلاتی بالاتر از حلال احمر کوی قدس پلاک ۵۳۸
مرکزی تراورتن امیرآباد احمد جلالی محلات باقرآباد-جاده عباس آباد-روبروی استادیوم-کد پستی ۳۷۸۶۱۶۳۶۳۴۷۹
مرکزی تراورتن سس کندر شرکت مهندسی و معدنی سنگستان غرب تهران-دولت آباد کوچه کیوان پلاک ۴ تلفن تلفن: ۰۲۱۳۷۴۹۸۸۵
مرکزی تراورتن چمنزار آقای حسن رضائی محلات – دوازده متری اول جمهوری اسلامی کوچه سوم غربی پلاک ۲۰۳ تلفن: ۰۸۶۶۳۲۲۹۰۸۵
مرکزی تراورتن دیزه ای علی محمدی محلات – نیمور خ طالقانی گلستان ۱۳ کوچه کتابخانه تلفن: ۰۸۶۶۳۳۲۳۶۲۱-۰۹۱۲۴۷۰۰۰۹۷
مرکزی تراورتن طریز آباد ابوالقاسم صادقی نیم ور – محلات – بلوار امام علی کوچه عرفان ۱۱ – ۳۷۸۴۱۳۷۱۳۹ تلفن: ۰۹۱۸۱۶۶۳۴۹۹
مرکزی تراورتن کدورا شرکت اسکو سنگ تهران – سعادت آباد – بلوار دریا – خ صراف های جنوبی – خیابان ۲۳ غربی پلاک ۴۶ – زنگ اول آقای مهدی لک مدیر عامل
مرکزی تراورتن سرخه آتشکوه حمیدرضا محمدی محلات-میدان آزادی کوچه شهید بابک رضائی پلاک ۵۷۵ تلفن: ۰۹۱۸۱۶۵۹۲۸۱
مرکزی تراورتن قائم آباد کریم تیموری محلات-خ انقلاب- جنب فروشگاه تهران موبایل- کدپستی ۳۷۸۱۶۷۹۶۱۷ تلفن: ۰۹۱۸۱۶۵۹۴۱۵
مرکزی تراورتن دولستان بالا حسین شیخ محمدی تهران- تهران پارس خ رشید ساختمان امیرکبیر واحد شماره ۳ تلفن: ۰۹۱۲۱۳۰۸۳۳۹
مرکزی تراورتن تراورتن کلوپ طاق خانم الهام افخمی محلات خ شهید محلاتی کوچه دریانه پلاک ۱۴۵ تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۰۸۵۸-۰۸۶۶۳۲۲۳۸۲۲
مرکزی تراورتن کوه ماهی یک علی عباسی خمینی شهر- خ شهید صدوقی- کوی ناموس- پلاک۷۱ تلفن: ۰۳۱۲۳۲۲۹۱۱۸-۰۹۱۳۱۱۱۱۹۷۵
مرکزی تراورتن تخت آبگرم یک حمیدرضا سالاری محلات- قطب صنعتی صدریه سنگبری سالار سنگ تلفن: ۰۸۶۶۳۲۲۷۵۵۵  ۰۹۱۸۱۶۵۰۳۹۷
مرکزی تراورتن لعل اسکندر آزادی کرمانشاه- چهار راه شهید رجائی – گاراژ آزادی- تلفن: ۰۹۱۸۱۳۱۵۴۶۰
مرکزی تراورتن چناقچی محسن عامری گزنونی تهران-پاسداران گلستان سوم پلاک ۹۸ زنگ ۱ کدپستی ۱۶۶۶۹۳۸۵۶۱ تلفن: ۰۹۱۲۱۱۱۳۶۰۲
مرکزی تراورتن بیدشک روح اله رستمی تهران- شمیرانات- خ دولت-خ دیبای جنوبی خ قدیری پلاک ۱۵ تلفن: ۰۲۱۲۲۵۴۴۵۰۱
مرکزی تراورتن تراورتن انبار باروت وورثه مرحوم محمد اسماعیلی محلات دو راهی آبگرم سنگبری سادات تلفن: ۰۹۱۸۱۶۵۹۳۷۲
مرکزی تراورتن گرگین سعید شیخ محمدی تهران – میدان قدس – خیابان دزاشیب بعد از آتش نشانی پلاک ۷۰ طبقه اول واحد یک کد پستی ۱۹۳۵۶۱۶۶۷۱ تلفن: ۲۱۲۲۷۴۷۵۰۳
مرکزی تراورتن چمن رضا پور حسینی نیمور- خ طالقانی-گلستان ۱۴ کدپستی ۳۷۸۴۱۳۶۸۳۶ تلفن: ۰۹۱۸۳۶۶۱۱۰۱
مرکزی تراورتن کوه دز شرکت تعاونی آتشان زرین دشت تهران- میدان شهید محلاتی خ تکیه اکبرآبادی شمالی کوچه مهراب پور پلاک ۹ تلفن: ۳۳۱۸۶۹۸۱
مرکزی تراورتن خورهه اسماعیل کریمی
مرکزی تراورتن قیدو حسین امیری محلات – کمربندی شرقی کوچه رضایی پلاک ۵۷۶ تلفن: ۰۸۶۶۳۳۲۵۹۰۷
مرکزی تراورتن سیاوش آباد محمد عرب مسافر محلات- خ جمهوری خ پاسداران کوچه سلیمی پ ۲۹۶ تلفن: ۰۹۱۸۱۶۶۳۳۶۱
مرکزی تراورتن ستق حسین اسکندری محلات – نیمور خ امام جنب مسجد امام حسین تلفن: ۰۸۶۶۳۲۳۲۹۰۹
مرکزی تراورتن تراورتن فراز خانم زینب عبدالهی محلات-خیابان شهید محلاتی-کوچه شهید مسیحی-سمت راست درب دوم-منزل عباسی- تلفن: ۰۹۱۸۸۶۶۴۲۵۹
مرکزی تراورتن شهاب دولستان عبداکریم شهابی کرگانرودی شهر ری-خ شهید شیخ اکبری-خ ۸ متری باقری-پلاک ۵۲- تلفن: ۰۹۱۲۱۴۰۷۸۷۱
مرکزی تراورتن پارس شرکت تولیدی معدنی نیاسر نیاسر – محله تالار – بعد از آتشکده کدپستی ۷۸۱۸۱۸۷۵۷۱
مرکزی تراورتن فریجان ۲ عباس فرقانی قم- جاده کاشان-کیلومتر ۱۰ -مقابل زندان- سنگبری جهان نما- تلفن: ۰۹۱۲۱۵۱۱۱۶۶
مرکزی تراورتن فرنق محمد جواد افغانی دلیجان-خ طالقانی- کوچه عصمت- پلاک ۷۷
مرکزی تراورتن تراورتن بوستان حسین احمدیان تهران-خ ۱۷ شهریور-خ درخشان- خ باقری- کوچه نادری- بن بست یمین- تلفن: ۰۹۱۲۱۱۲۳۷۲۴
مرکزی تراورتن پیچ حاجی آباد شهرداری محلات محلات-خ جمهوری- روبروی بیمارستان-امام خمینی- تلفن: ۰۸۶۶۳۲۲۹۵۹۰
مرکزی تراورتن کوه گدار بهنام نیکفر
مرکزی تراورتن دولستان عبداله سالاری محلات – باقرآباد – شهرک امام – پشت استادیوم – منزل شخصی تلفن: ۰۸۶۶۳۳۲۹۰۰۶
مرکزی تراورتن ستق جنوبی شرکت جهان سنگ محلات محلات- خ ۱۵ خرداد- طبقه فوقانی فروشگاه بیستون کد پستی ۳۷۸۱۸۵۷۳۹۴ تلفن: ۰۹۱۲۱۱۸۳۳۱۴
مرکزی تراورتن تراورتن دره هرهره مرتضی حبیب الهیان اصفهان میمه خ هاتف تکیه کوچه توکل تلفنک ۰۹۱۳۱۱۲۴۶۸۵
مرکزی تراورتن تراورتن آبگذر وحید آذرانی اصفهان خ بلوار آئینه خانه مجتمع مسکونی ارگ تلفن: ۰۹۱۳۳۱۳۶۲۴۸
مرکزی تراورتن تراورتن زری ابوالقاسم نیکوصفت محلات خ دکتر بهشتی کوچه صدر پلاک ۳
مرکزی تراورتن دولستان مرکزی ایرج کریمی خمین – شهابیه پشت دهداری تلفن: ۰۸۶۴۶۳۶۳۰۹۸-۰۹۱۸۲۵۳۴۶۰۰
مرکزی تراورتن تراورتن گوهر مصطفی دهقان تهران – سعادت آباد – میدان کاج – خیابان دهم پلاک ۳۱- کدپستی : ۱۹۹۸۶۴۶۸۸۳- تلفن: ۰۹۱۲۳۳۴۲۷۴۵
مرکزی تراورتن فریجان ۳ ناصر نادری محلات – میدان نماز – مشاور املاک آریا
مرکزی تراورتن اسد آباد معصومه بیگلم شمایلی محلات – خیابان انقلاب – کوچه دارائی – مجتمع مسکونی کوثر طبقه اول – کدپستی : ۳۷۸۱۶۷۹۹۱۶- تلفن: ۰۸۶۴۳۳۲۹۰۸۵
مرکزی سنگ چینی تواندشت C محسن آجرلو بروجرد خ شریعتی کوچه عدالت پلاک ۱۲
مرکزی سنگ چینی جلماجرد علی سالاری محلات دوراهی آبگرم- قطب صنعتی صدریه سنگبری سالار سنگ – تلفن: ۰۸۶۶۳۲۲۷۵۵۵-۰۹۱۲۱۵۱۸۹۴۱
مرکزی سنگ چینی تواندشت شرقی شرکت تعاونی صدف بروجرد خیابان فروردین کوچه قاضی زاده کوچه میترا پلاک ۱۸ – تلفن: ۰۶۶۹۱۶۶۴۴۱ ۹۱۲۱۲۳۷۶۰۲
مرکزی سنگ چینی تواندشت D نوالدین بختیاری لک بروجرد میدان آیت اله بروجردی-خ تعاون خ عطرستان- سنگبری توحید نور تلفن: ۰۹۱۶۱۶۲۰۴۸۸
مرکزی سنگ چینی تواندشت E شرکت معدنی حسینخانی بروجرد-خ تختی- چهار راه تختی- خ مدرس شمالی کوچه فتوت ۲۸
مرکزی سنگ چینی تواندشت  N شرکت معدنی آبشار گوشه بروجرد-خ سید مصطفی کوچه شهید نیک نژاد فرعی عطارد پلاک ۱
مرکزی سنگ چینی تواندشت ۳ محمد ولی پیرهادی بروجرد- خ تختی- جنب سازمان آب-پلاک ۱۸۳ تلفن: ۰۶۶۲۳۵۰۹۸۲۲
مرکزی سنگ چینی چینی ازنادر اسداله رشنو بروجرد- کیلومتر ۲۵ جاده خرم آباد روستای زرگران علیا تلفن: ۰۹۱۶۶۶۲۰۰۷۵
مرکزی سنگ چینی ده علیخان حسین رحیمی قم-۴۵ متری شهید صدوق-کوچه ۴۶-کوچه شهید رسولی- تلفن: ۰۲۵۱۲۹۱۱۷۵۶
مرکزی مرمریت سنجه باشی علی سالاری محلات – دوراهی آبگرم قطب صنعتی تلفن: ۰۸۶۶۳۲۲۷۵۵۵
مرکزی مرمریت عیسی آباد مرتضی آقا محمدی محلات – میدان آزادی کوچه رضایی پلاک ۱۷
مرکزی مرمریت سیاه دره شرکت تعاونی معدنی کوهبار محلات محلات خ ۱۵ خرداد جنب مسجد الحسین پلاک ۷۰۱
مرکزی مرمریت باقرآباد B5 احمد احمدی محلات نیم ور روبروی مسجد جامع منزل احمد احمدی
مرکزی مرمریت پرطاووسی توس مرمرسنگ محلات محلات -شهرک ارقده یاس غربی تلفن: ۰۸۶۴۳۲۳۶۱۰۰
مرکزی مرمریت قرمز بهار مسلم باقری بیم ور بلوار امام علی ۳۵ متری غربی ۱۰ متری پنجم پلاک ۲۱ کد پستی ۱۳۳۱۱-۳۷۸۴۱
مرکزی مرمریت پاراگون شرکت تعاونی صنعتی معدنی پاراگون ساوه تتهران شهرری میدان فرمانداری خ کمیل لاله ۱ واحد ۸ تلفن: ۰۹۱۲۱۱۹۵۰۲۵
مرکزی مرمریت مرمریت سیاه شانق حمیدرضا محمدی محلات میدان آزادی- کوچه شهید بابم رضائی پلاک ۵۷۵ تلفن: ۰۹۱۸۱۶۵۹۲۸۱
مرکزی مرمریت عباس آباد شرکت حجر سنگ محلات دو راهی آبگرم سنگبری پرسپلیس- تلفن: ۰۹۱۸۳۶۶۱۱۰۵
مرکزی مرمریت مرمریت دره فراخ معین اکبریان محلات-کوی بعثت-خ جانبازان-کوچه شهید جمهوری- تلفن: ۰۹۱۸۳۶۹۲۶۱۹
مرکزی مرمریت نراق اکبر محمد رضابیگی تهران -۴۵متری رسالت – ۲۰متری  کرمان جنوبی -۱۲متری دوم شهید عقیقی پلاک ۵۳ تلفن: ۰۲۱۲۲۵۳۸۹۵۵
مرکزی مرمریت کوه زینال جواد رجبی محلات- خ آموزش پرورش کوچه شهید آشوری پلاک ۹۱۸ تلفن: ۰۹۱۸۸۶۶۱۱۶۱
مرکزی مرمریت گل زرد اصغر یاوری محلات- خ شهید محلاتی- ابتدای خ شهید قندی- پلاک ۱۵۳ تلفن: ۰۹۱۸۳۶۶۰۵۱۰
مرکزی مرمریت وفس داریوش افغانی تهران- خ وصال شیرازی بعد از تقاطع ایتالیا- بن بست پلاک ۴ طبقه ۴ کدپستی ۱۴۱۶۶۱۳۷۹۵ تلفن: ۰۹۱۲۱۸۵۹۳۹۹
مرکزی مرمریت مرمریت پانزده خرداد سارا عبادی کرج – خیابان بنفشه- بلوار وحدت – ساختمان بهاران – طبقه سوم واحد ۵ – کد پستی :۳۱۷۴۹۵۴۳۱۴
مرکزی مرمریت مرمریت اکبر آباد ایرج زارع شهرکی کرج – میدان هفت تیر – بلوار علامه جعفری – کوی نصر – پلاک ۱۰ طبقه اول واحد ۲-کدپستی ۳۱۳۳۸۱۷۳۱۵- تلفن: ۰۹۱۹۲۳۹۱۱۴۶
مرکزی مرمریت گدار لاله زار فرامرز پیدائی محلات – خیابان آموزش و پرورش – روبروی اداره ثبت احوال – مجتمع مانی – واحد ۶
مرکزی مرمریت سیاه مرمریت شرشرنه شرکت سیاه قلعه محلات کمربندی غربی ۱۲متری اول جنب چلوکبابی پرویز تلفن: ۰۹۱۸۵۱۸۷۹۷۵
4+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

دو × چهار =