لزوم برنامه ریزی سفارتخانه‌ها برای تقویت صادرات

لزوم برنامه ریزی سفارتخانه‌ها برای تقویت صادرات

رئیس اتاق بازگانی اتاق ایران: با توجه به سال اقتصاد مقاومتی و از آنجا که هدف گذاری این سیاست، درون زای برون نگر است،مهم است که سفارت خانه‌ها برای تقویت بازار گشایی و صادرات، برنامه ریزی خوبی داشته باشند.

244
0
محسن جلال پور
محسن جلال پور

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، محسن جلال پور رئیس اتاق بازگانی اتاق ایران در صفحه تلگرام خود درباره انتظارات بخش خصوصی از سفارت خانه ها نوشت: با توجه به سال اقتصاد مقاومتی و از آنجا که هدف گذاری این سیاست، درون زای برون نگر است،مهم است که سفارت خانه‌ها برای تقویت بازار گشایی و صادرات،برنامه ریزی خوبی داشته باشند.

اول: سفارتخانه های ما باید بیشتر وقت و زمان و انرژی خود را معطوف به ایجاد ارتباط اقتصادی کنند.

دوم: تغییر فرهنگ در پرسنل سفارتخانه ها و نگاه پررنگ اقتصادی بین این پرسنل بایستی مدنظر قرار گیرد.

سوم: تلاش برای حفظ منافع اقتصادی ایران و بنگاه ایرانی به عنوان یک اصل اساسی مد نظر قرار گرفته و سفیر جمهوری اسلامی ایران اختلال در ارتباطات اقتصادی فعالین اقتصادی کشورمان را به عنوان یک نگرانی و دغدغه جدی دنبال کند.

چهارم: باید این تغییر فرهنگ قبل از هر چیز در سیستم ارزشیابی وزارتخانه ها رخ دهد.

پنجم: : تمرکز بر احیای فعالیت های بانکی کشورها با ایران باید به عنوان اولویت کاری سفارتخانه ها تعیین شود.

ششم: استفاده از سرمایه های ایرانی و مهم تر از آن متخصصین و نیروی انسانی کارآمد ایرانی خارج از کشور باید در سفارتخانه ها جدی گرفته شود.

هفتم: توسعه بازارهای صادراتی باید در سفارتخانه هایمان به شدت دنبال شود.

هشتم: انسجام بخش خصوصی فعال و فعالان اقتصادی کشورمان در دیگر کشورها و ایجاد هسته ای قوی از این ظرفیت کار بسیار لازم و شایسته است.

نهم:حضور فعال سفارتخانه ها در پذیرش و اعزام هیأت های تخصصی بایستی در برنامه های روزانه و هفتگی سفارتخانه ها جای جدی و علمی پیدا کند.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید