محسن جلال‌پور: سازمان ملی استاندارد بخشی از وظایف خود را واگذار کند

محسن جلال‌پور: سازمان ملی استاندارد بخشی از وظایف خود را واگذار کند

رئیس اتاق بازرگانی ایران: برای این که سازمان ملی استاندارد وظیفه خود را به درستی انجام دهد، باید بخشی از وظایف خود را واگذار کند. اینکه چنین سازمانی، خود را درگیر اجراییات و نمونه برداری و آزمایش یا کنترل کالاهای صادراتی کند، چندان جالب نیست.

248
0
محسن جلال‌پور
محسن جلال‌پور

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، محسن جلال‌پور در صفحه تلگرام خود نوشت: برای نخستین بار درجلسه شورای عالی استاندارد شرکت کردم. در گذشته، بارها با مدیران ارشد سازمان ملی استاندارد ملاقات داشته‌ام اما درمقام ریاست اتاق ایران، برای اولین بار به نشست شورای عالی استاندارد رفتم.در این که سازمان ملی استاندارد در‌ دوره کنونی عملکرد خوبی داشته و با جدیت و بدون حاشیه به انجام وظایف خود پرداخته جای شکی نیست. اما این که آیا وظایف این سازمان به درستی تعریف شده موضوعی است که از نظرمن جای بحث جدی دارد.

باید بگویم نمی‌شود از یک سازمان توقع داشت که هم کار اجرایی را به عهده داشته باشد و هم نظارت و بازررسی را به درستی انجام دهد.

برای این که سازمان ملی استاندارد وظیفه خود را به درستی انجام دهد، باید بخشی از وظایف خود را واگذار کند. اینکه چنین سازمانی، خود را درگیر اجراییات و نمونه برداری و آزمایش یا کنترل کالاهای صادراتی کند، چندان جالب نیست.

بهتر آن است که این سازمان با سپردن این امور به بخش خصوصی، خود را از مهلکه اجراییات بیرون کشیده و همه توان خود را صرف تحقیق ونظارت کند.

در این راستا، پیشنهاد اتاق ایران، واگذاری این گونه امور به بخش خصوصی و هم چنین سپردن نظارت اولیه به تشکل‌های مرتبط است. در مقابل، سازمان ملی استاندرد می‌تواند به کار تحقیق و تبیین استانداردها و نظارت دقیق بر کار تشکل‌ها و موسسه‌ها بپردازد.

امروز در بسیاری از کشورها، کلیه امورکنترلی و نظارتی توسط تشکل‌ها و نهادهای مدنی ذیربط انجام می شود و موسساتی چون سازمان ملی استاندارد، به امور کلانی چون تحقیق و نظارت مشغولند.

0
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

19 + 12 =