مجتبی کوشکی مطرح کرد: لزوم ساماندهی بخش تولید سنگ دهبید

مجتبی کوشکی مطرح کرد: لزوم ساماندهی بخش تولید سنگ دهبید

مدیرعامل کارخانه و معدن هفت سنگ: تقاضای بازار جهانی نسبت به سنگ دهبید و بسترهای مناسب موجود در حاشیه ی این معادن و وجود نیروهای متخصص بومی در امر تولید و صادرات، نشانه ای روشن است تا مدیران و متولیان این امر برای طراحی چشم اندازی روشن بکوشند.

273
0
مجتبی کوشکی
مجتبی کوشکی

مجتبی کوشکی مدیرعامل کارخانه و معدن هفت سنگ در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار کرد: با برنامه ریزی انجمن سنگ و تعاونی سنگبران می توان تمام تولید معادن دهبید را تحت کنترل کارخانجات بومی در آورد و بستری را فراهم کرد تا این منطقه قطب نمونه صنعتی سنگ مرمریت ایران گردد.

وی افزود: هیچ تصوری محال نیست مگر اراده کافی در راس حرم مدیریت محلی که واقف بر چگونگی رفع موانع و مشکلات این صنعت باشد. لیاقت تعریفی موزون و معقول دارد که ملموس است و بر اساس توانایی تعریف میگردد.

کوشکی گفت: این سوال پیش آمده که چرا ما قادر به فرآوری سنگ خام در منطقه صنعتی شهرمان و کارخانجات محلی نیستیم؟ آیا آیندگان برای این ضعف و ناتوانی ما به چشم بی کفایتی نخواهند نگریست؟ حداقل تلاش ما می تواند مبتنی بر تدوین اساسنامه ای روشن در زمینه فرآوری سنگ و استفاده از پتانسیل و استعداد منحصر به فرد سنگ دهبید باشد.

مدیرعامل کارخانه و معدن هفت سنگ در ادامه گفت: تقاضای بازار جهانی نسبت به سنگ دهبید و بسترهای مناسب موجود در حاشیه ی این معادن و وجود نیروهای متخصص بومی در امر تولید و صادرات، نشانه ای روشن است تا مدیران و متولیان این امر برای طراحی چشم اندازی روشن بکوشند و برنامه ای مدون در قالب نوسازی و تجهیز کارخانجات موجود در راستای ارتقاء کیفی و کمّی در سطح استانداردهای به روز جهانی برای جلوگیری کامل از خروج سنگ خام از کشور و ایجاد اشتغال و ارز آوری و تولید ناخالص ملی با توجه به وجود نیروی انسانی متخصص بومی تدوین و قوانین محلی را با رعایت رفتار منسجم و گروهی خلق کنند.

وی خاطر نشان کرد: ساماندهی به بخش تولید سنگ دهبید تنها در قالب حرکت گروهی ممکن است؛ یک: ایجاد کار گروه تجهیز و نصب تکنولوژی لازم برای تولید سنگ فرآوری شده در سطح استاندارد های جهانی. دوم : ایجاد کارگروه بازاریابی و انسجام صادرات کننده های اسلب و سنگ فرآوری شده و پرورش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز. سوم : ایجاد اتاق فکر و سیاست گزاری با جذب نخبگان و متخصصان و مشاوران برای مدیریت فرصت ها و منابع موجود در حول محور سنگ مرمریت کرم دهبید. چهارم : ایجاد مرکز تبلیغات و اطلاع رسانی در راستای آگاهی سازی و روشنگری اهالی صنعت سنگ از جذب سرمایه گزاران جدید تا جلب حمایت از جانب مراکز قانون گذاری کشور .

۱+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید