فراخوان پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ اصفهان

فراخوان پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ اصفهان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ، معادن و صنایع وابسته اصفهان از تاریخ 11 الی 14 اردیبهشت ماه 1398 برگزار خواهدشد.

83
0

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

15 + 10 =