علیرضا توکلی: برخی تصمیمات بخش صنعت سنگ تخصصی نیست

علیرضا توکلی: برخی تصمیمات بخش صنعت سنگ تخصصی نیست

مدیر عامل شرکت آریا تجارت پارس: متاسفانه برخی تصمیمات اتحاذ شده در بالای بدنه دولت در خصوص صنعت سنگ تخصصی نیست و تصمیمات گرفته شده بر مبنای کارکارشناسی نیست که این خود باعث بروز مشکلات متعدد برای صنعتگر و تولید کننده میشود و بهتر است برای این امر تیمهای کارشناسی متخصص تشکیل تا با مشاوره های آنان قوانین برای صنعتگر سهل تر گردد.

183
0
علیرضا توکلی
علیرضا توکلی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، علیرضا توکلی مدیر عامل شرکت آریا تجارت پارس،  بروکراسی ادرای را عذابی برای تولید کننده دانست و افزود: یکی از صدها مشکل بزرگ و عدیده  یک صنعتگر بروکراسی اداری است که این امر بیشتر از بقیه  موارد صنعتگر را می آزارد و این مسئله برای تولید کننده که قصد به حرکت درآوردن چرخ صنعت را دارد قابل هضم نیست.

توکلی با اشاره به سابقه فعالیت های شرکت آریا تجارت پارس گفت: فعالیت درزمینه استخراج معدن نسل به نسل تا امروز به مارسیده واین شرکت در حال حاضر در بخش کانی های فلزی و غیر فلزی و هم بخش صنعتی دارای ۲۰۰ کارگر بوده وافتخار این مجموعه این است که بعنوان یک کار آفرین به موضوع مطرح شدن فکر نکرده و بیشترهدف گذاری را بر مبنای اشتغال گذاشته شده است .

این صنعتگر کارآفرین درادامه به مشکلات بر سرراه تولید اشاره و تصریح کرد: مشکلات درست میشود ولی به سختی واین مشکلات بحدی زیاد است که قابل بیان نیست، بزرگترین معضل و وقت یک تولید کننده درراهروهای ادارات و پیچ و خم های اداری صرف میشود تا تولید، مشکلاتی مانند تحریم ورکود بازار که از بیرون به بدنه اقتصاد وارد شده وکسی مقصر نیست ولی بروکراسی اداری عذابی برای تولید کننده است. بروکراسی نباید باشد ولی هست و مانند سدی درمقابل اشتیاق تولیدکننده برای تولید است که امیدواریم هرچه زود تر حل گردد تا مسیر تولید سنگلاخ کمتری داشته باشد.

مدیر عامل شرکت آریا تجارت پارس مخالفت خود باخام فروشی سنگ ساختمانی را اعلام کرد و افزود: نفت یک ماده غیر قابل جایگزین است و امروزه برای ماندن در بازار مجبوریم  نفت را پایین تر از قیمت جهانی عرضه کنیم ولی اگر نفت فرآوری شود ارزش افزوده ی بیشتری نصیب کشور خواهد شد و خام فروشی مناسب نیست. در مورد سنگ هم وضعیت به همین شکل است و طبق سخن وزیر صنعت معدن و تجارت ما هم با خام فروشی مخالفیم ولی باید زیر ساختهای توسعه و فرآوری فراهم گردد و فرصت و تسهیلات داده شود تا تکنولوژی ۴۰ سال پیش قدیمی به روز گردد و در حد استاندارد جهانی شود و بعد صحبت از عدم صادارت سنگ خام کنیم.

توکلی درادامه به راه حل خروج از رکود اشاره و تصریح کرد: با توجه به عدم توازن نرخ رشد جمعیت و پایین آمدن  عرضه و تقاضا، بازار داخلی اشباع شده و باید جهت ادامه کار با کشورهای خارجی ارتباط داشته و چشم به صادرات داشت تا اقتصاد ازرکود به رونق میل نماید.

وی درخاتمه گفت: متاسفانه برخی تصمیمات اتحاذ شده در بالای بدنه دولت در خصوص صنعت سنگ تخصصی نیست و تصمیمات گرفته شده بر مبنای کارکارشناسی نیست که این خود باعث بروز مشکلات متعدد برای صنعتگر و تولید کننده میشود و بهتر است برای این امر تیمهای کارشناسی متخصص تشکیل تا با مشاوره های آنان قوانین  برای صنعتگر سهل تر گردد.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید