عدم مطالعه و بررسی امکان سنجی بزرگترین مشکل معادن سنگ ایران

عدم مطالعه و بررسی امکان سنجی بزرگترین مشکل معادن سنگ ایران

337
0
معدن سنگ
معدن سنگ

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از دانش سنگ، یکی از مشکل ها و معضلات موجود در معادن، عدم مطالعه و بررسی امکان سنجی معدن از نظر توان کوپ دهی در شکل های مختلف از جمله؛ اره ای، تک کوپ، دو کوپ و یا چند کوپ می باشد و بیشتر معادن ایران در صدد برش سنگ به صورت تک کوپ با هر میزان ضایعات بوده اند.

 این در حالی است که در بسیاری از معادن دنیا یافتن سنگی به طول ۳ متر و ارتفاع ۱۸۰ نه تنها آسان نیست بلکه امکان آن ضعیف است. یعنی معمولا اساس این است که سنگ با توجه به وضعیت شکستگی، رگه ها و بسیاری از عوامل دیگر که به طور کامل بر روی آنها مطالعه شده است سنگ را قواره می کنند و در بسیاری از سنگ ها هیچ گونه اصراری وجود ندارد که حتما باید اسلب را از فلان سنگ تولید کرد و حتی ممکن است سنگ معدنی فقط برای سنگفرش و یا کارهای تزئینی مناسب باشد.

متاسفانه در معادن ایران اولین معیار، قواره نمودن تولید سنگ اره ای و یا به اصطلاح سنگ تک کوپ و دو کوپ می باشد و در بیش تر موارد بقیه سنگ ها به عنوان ضایعات در نظر گرفته می شود.

البته در ایران به علت در خواست بازار، معادن خاص با رویه ای متفاوت هم وجود دارند مانند؛ معادن منطقه فارس و یا تراورتن های حاجی آباد که در دو دهه گذشته موفق به استفاده و فروش از سنگ های با تناژ پایین شده اند ولی در همین معادن هم معیار و اولویت مبتنی بر تولید سنگ اره ای ۲۰ تا ۲۲ تنی بوده است.

واقعیت تلخ این است که در بیشتر کارخانه های ایران خیلی از سنگ های اره ای با دستگاه های قله بر برش داده می شوند و به جهت تایل ، تزئینات، قیچی و آنتیک مصرف می گردند که این امر باعث افزایش توقع کارخانه ها از معادن گردیده است. آمار کارخانه هایی که اسلب می برند و هم چنین میزان صادرات سنگ خام هیچ گونه تناسبی با تب تولید سنگ اره بری در معادن ایران ندارد.

علیرضا سبزه/ رضا حجارزاده

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

8 − 5 =