حضور افراد متخصص بزرگترین حسن نمایشگاه نهم

حضور افراد متخصص بزرگترین حسن نمایشگاه نهم

مدیر منطقه ای شرکت GMM درایران: هر کار تیمی دارای نقاط قوت و ضعف است و بالطبع نمایشگاه سنگ نیم ور محلات هم دارای چنین خصوصیاتی است یکی از نقاط ضعف جاده مواصلاتی ومحل اقامت و نقاط قوت افرادی هستند که در نمابشگاه شرکت کردند که همه متخصص در زمینه سنگ بوده و دنبال کار و بیزینس هستند.

208
0
سیمونه گوازونی
سیمونه گوازونی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری سنگ ایران سیمونه گوازونی مدیر منطقه ای شرکتGMM  درایران و کشورهای اروپایی ،آمریکایی و استرالیا که اهل ایتالیاست محلات را قطب صنعت سنگ ایران دانسته و افزود: باتوجه به اینکه محلات قطب صنعت سنگ ایران است و مزیت نمایشگاه سنگ نیم ور  محلات نزدیکی معادن وقطب های صنعت سنگ تا محل برگزاری است که این امر برای بازاریابی شرکت ها بسیار مناسب است.
وی در سئوال خبرنگار سنگ ایران در خصوص آینده صنعت سنگ باتوجه به رکود افزود: صنعت سنگ با صنعت ساختمان ارتباط داشته و دراقتصاد همیشه ۵ سال رشد و سپس ۵سال رکود داریم و الان درحال حاضر درحال عبور از دوره رکود و قدم نهادن به دوره رشد هستیم و این چشم اندازخوبی برای صنعت سنگ ایران و دنیاست.
مدیر منطقه ای شرکت GMM  درایران درپایان از نقاط ضعف و قوت نمایشگاه نام برد و تصریح کرد: هر کار تیمی دارای نقاط قوت و ضعف است و بالطبع نمایشگاه سنگ نیم ور محلات هم دارای چنین خصوصیاتی است یکی از نقاط ضعف جاده مواصلاتی ومحل اقامت و نقاط قوت افرادی هستند که در نمایشگاه شرکت کردند که همه متخصص در زمینه سنگ بوده  و دنبال کار و بیزینس هستند.
۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید