سیدکامل تقوی‌نژاد: نرخ های مالیاتی تعدیل خواهند شد

سیدکامل تقوی‌نژاد: نرخ های مالیاتی تعدیل خواهند شد

رئیس کل سازمان مالیاتی: قرار نيست به کساني که در حال حاضر ماليات پرداخت مي‌کنند فشار مضاعفي وارد شود.

494
0
سيدکامل تقوي‌نژاد
سیدکامل تقوی‌نژاد

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان مالیاتی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۵ با اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تحولی اساسی در نظام مالیاتی به وقوع می پیوندد. بخش عمده ای از آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید تدوین و تعدادی نیز تصویب شده اند. در مراحل تدوین آیین نامه ها و اصلاحیه های جدید از نقطه نظرات نخبگان و خبرگان و ذینفعان استفاده خواهد شد.

تقوی نژاد افزود: توسعه نظام جامع اطلاعات مالیاتی برپایه ساده‌سازی و شفاف‌سازی مقررات، مکانیزه کردن فرآیندهای مالیاتی (مالیات الکترونیکی)، اصلاح ساختار مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و افزایش ضمانت‌های اجرایی شکل گرفته که با اجرای کامل آنها نظام مالیاتی به عدالت مالیاتی نزدیک تر می شود.

وی افزود: قرار نیست به کسانی که در حال حاضر مالیات پرداخت می‌کنند فشار مضاعفی وارد شود. شناسایی منابع جدید برای دریافت مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی و افزایش خوداظهاری سبب افزایش منابع درآمدی دولت خواهد شد. به منظور کاهش فشار مالیاتی نرخ مالیات های مستقیم را تعدیل کرده ایم.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران، پیگیر اجرایی شدن قانون نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق های مکانیزه فروش در راستای اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه است.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

20 + 18 =