سیامک اخطاری: نگاهمان را به معدن سنگ تغییر دهیم

سیامک اخطاری: نگاهمان را به معدن سنگ تغییر دهیم

دبیر کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران: اگر بتوانیم درک صحیحی از سنگ پیدا کنیم قطعا رفتار ما با سنگ های معدن بسیار متفاوت تر خواهد بود.

337
0
معدن سنگ
معدن سنگ

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از ماهنامه حجار، سیامک اخطاری مشاور فنی و تجاری صادرات و دبیر کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران اظهار داشت: ما نیاز داریم که نگاهمان را به معدن سنگ تغییردهیم. سنگ یک ماده ای است که زمین برای ساختن هر سانتیمتر از آن شاید هزار سال وقت صرف کرده است، پس سنگ یک توده انباشته و بی ارزش نیست.

وی افزود: «باطله» نام و تعریف ما برای تفکیک سنگ های بی کیفیت تر از با کیفیت تر است ولی این نام بار معنایی خاصی در ذهن ایجاد می کند. «باطله» به معنی بدون استفاده است ما باید در استفاده از کلمه «باطله» برای سنگ های معدن تامل کنیم.

دبیر کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران ادامه داد: «باطله» به آن بخش از ماده معدنی اطلاق می گردد که برای استفاده به خصوص ما کارایی ندارد این بخش از سنگ در تعریف دیگری می تواند خودش منشاء ایجاد ارزش افزوده گردد.

وی یادآورشد: ضایعات نیز در همین ردیف است. ضایعات در واقع آن بخش از ماده معدنی است که فعلا برای آن تعریفی برای ورود به چرخه اقتصادی نداریم. اگر بتوانیم درک صحیحی از سنگ پیدا کنیم قطعا رفتار ما با سنگ های معدن بسیار متفاوت تر خواهد بود.

اخطاری گفت: ارزش ماده معدنی تا زمانی که در دل کوه است صرفا اعدادی روی کاغذ است اما زمانی که با بهره برداری از دانش و تجربه نسبت به استخراج آن در سینه کار اقدام می کنیم فرایند ایجاد ارزش افزوده آغاز می شود.

وی درباره اهمیت این فرایند توضیح داد: بازار و سلیقه و فهم آن راهنمای اصلی نوع و جهت واندازه برش است، سلیقه بازارحتی گاهی در زاویه برش هم دخالت دارد زیرا سلیقه بازار می تواند بافتی خاص را طلب کند بنابراین پس از زمان استخراج باید نیم نگاهی هم به سلیقه بازار داشته باشیم.

وی تاکید کرد: برش های عمودی یا موازی و حتی مورب می تواند طرح های زیبایی از سنگ را به بازار عرضه کند. گاهی با یک بافت یکنواخت مواجه هستیم که در اینجا اندازه ها اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید