سهم ناچیز شهرداری ها از حقوق دولتی معادن

سهم ناچیز شهرداری ها از حقوق دولتی معادن

326
0

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، طبق قانون موجود ۳% از مالیات بر ارزش افزوده ای که از مردم دریافت می شود به صورت مستقیم به حساب شهرداری ها واریز می شود، هر چند که این مقدار بسیار کم است و باید مقدار بیشتری از مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری ها واریز تا برای انجام پروژه های عمرانی هزینه شود اما بازهم باید پرداخت همین مقدار را نیز به فال نیک گرفت.

هزینه کرد مالیات بر ارزش افزوده ای که از مردم دریافت می شود در شهر خودشان و توسط شهردار و شورای شهر این امکان را به مردم شهر می دهد که نظارت بسیار بیشتر و بهتری روی مالیات های پرداختی داشته باشند. در این شکل از هزینه شد مالیات، مردم می توانند به صورت حضوری به شهرداری و شورای شهر مراجعه کنند و از مسئولین درباره چگونگی هزینه شد مالیات های پرداختی توضیح بخواهند یا از طریق رسانه ها در این باره توضیح بخواهند و توضیح بشنوند.

معدنداران ایران هر ساله موظف هستند مقادیر قابل توجهی را تحت عنوان حقوق دولتی معادن از طریق اداره صنعت معدن و تجارت به خزانه واریز کنند. در تقسیم بندی هزینه کرد حقوق دولتی معادن سهم شهرداری های شهرهای معدنی ایران بسیار کم و ناچیز است و لازم است که این درصد از طریق مجاری قانونی افزایش پیدا کند و همانند  مالیات بر ارزش افزوده به صورت مستقیم به حساب شهرداری ها واریز شود.

بالا بردن سهم شهرداری های شهرهای معدنی ایران از حقوق دولتی معادن از آن جهت لازم و ضروری است که اینگونه شهرها بیشترین آسیب ها را بابت وجود معادن در اطرافشان می بینند و بیشترین خرابی جاده و آسفالت خیابانهای شهر و محیط زیست را متحمل می شوند.

بیشتر ثروتی که از وجود معادن خلق می شود لازم است در همان شهر و برای راه اندازی زیر ساخت های اساسی هزینه شود تا جبرانی شود برای اتمام ثروت معادن و تخریب هایی که بابت این صنعت در شهر و محیط پیرامون آن به وجود آمده است.

نمونه بارز این مساله شهر نیم ور است که در کنار معدن بزرگ عباس آباد قرار گرفته و مردم این شهر در بسیاری از روزهای سال مجبورند شاهد ریزش گرد وغبار برخواسته از معدن برروی زندگی اشان باشند. گرد و غباری که با انجام درختکاری های متعدد توسط شهرداری و صرف بودجه های لازم می تواند اثرات منفی بسیار کمتری داشته باشد.

۱+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید