محققیان: نمایشگاه‌ شاهراه ارتباط ‌گیری فعالان صنعت سنگ است

محققیان: نمایشگاه‌ شاهراه ارتباط ‌گیری فعالان صنعت سنگ است

مدیرعامل شرکت‌ نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان :نمایشگاه‌های تخصصی شاه ‌راه ارتباط ‌گیری و نقطه ثقل تعاملات، همکاری‌ها و به روز کردن دانش و آگاهی فعالان هر رسته صنفی هستند.

334
0
رسول محققیان
رسول محققیان

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، رسول محققیان مدیرعامل شرکت‌ نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان در همایش «رویکرد صادرات محور صنعت سنگ» که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد اظهار داشت: یکی از مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی، درون‌زا بودن به معنی استفاده از ظرفیت‌های داخلی و برون‌گرا بودن به معنی تعامل با اقتصادهای جهانی است.

وی افزود: صنعت سنگ و دیگر صنایعی که دارای ظرفیت‌های صادراتی هستند، می‌توانند بخش مهمی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به دوش کشیده و با تکیه بر مزایای نسبی و رقابتی خود، بازوهای صادراتی کشور را بیش از پیش تقویت کنند و جایگاه خود در بازارهای جهانی را ارتقا بخشند.

مدیرعامل شرکت‌ نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان ادامه داد: نمایشگاه‌های تخصصی یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه صادرات است، نمایشگاه‌های تخصصی شاه ‌راه ارتباط ‌گیری و نقطه ثقل تعاملات، همکاری‌ها و به روز کردن دانش و آگاهی فعالان هر رسته صنفی هستند.

وی تصریح کرد: امروز کشور در یکی از مهم‌ترین و تاریخی‌ترین شرایط اقتصادی خود ایستاده است، شرایطی که از یک سو، دروازه‌های همکاری با دیگر کشورها را گشاده‌تر از همیشه پیش رو دارد و از سوی دیگر ترس حاصل از این رویارویی را احساس می‌کند.

وی گفت: رویکرد صادرات محور، مهم‌ترین مساله این همایش و دغدغه اصلی نمایشگاه‌ به شمار می‌رود. تا کنون با این هدف مشترک تلاش کرده‌ایم راهکارها، موانع و مشکلات توسعه صادرات را بررسی کنیم و نمایشگاهِ این دوره را به عنوان بستر اصلیِ تجلی نگاه صادراتی و تحقق آن، آغاز کنیم.

مدیرعامل شرکت‌ نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان گفت: دوازدهمین نمایشگاه اصفهان میزبان ۱۰۴ مشارکت کننده که ۸۵ شرکت حاضر داخلی و ۱۹ شرکت خارجی هستند.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

16 + 4 =