راضیه علیرضایی: نظام تامین مالی حوزه تولید دچار اشکال است

راضیه علیرضایی: نظام تامین مالی حوزه تولید دچار اشکال است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: نظام تامین مالی حوزه تولید دچار اشکال است زیرا بیشتر بانکهای کشور بانکهای توسعه ای نیستند. این در حالی است که صنایع در همه جای دنیا بانکهای توسعه ای خود را دارند و نگاه بانک ، قوانین و آئین نامه های آنها نگاه توسعه ای است.

293
0
راضیه علیرضایی
راضیه علیرضایی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از ایرنا، راضیه علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی روز پنجشنبه در حاشیه جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی در مشهد اظهار داشت: نظام تامین مالی حوزه تولید دچار اشکال است زیرا بیشتر بانکهای کشور بانکهای توسعه ای نیستند. این در حالی است که صنایع در همه جای دنیا بانکهای توسعه ای خود را دارند و نگاه بانک ، قوانین و آئین نامه های آنها نگاه توسعه ای است.

وی اظهار کرد: اغلب بانکهای کشور بانک تجاری هستند و روشهای آنها هم روش های تجاری است.

وی گفت: در حوزه های توسعه چون سقف اعتبارات بانک صنعت و معدن خیلی کم است مجبوریم از بانکهای غیر توسعه ای استفاده کنیم که منجر به ایجاد مسائل و مشکلاتی می شود.

علیرضایی افزود: صنایع در حوزه تامین مالی نمی توانند از منابع مالی مردمی استفاده کنند و نقش منابع مالی مردمی در حوزه صنعت بسیار کم است در حالی که در همه جای دنیا واحدهای صنعتی یا در بورس هستند و از سرمایه گذاری مردم در بورس استفاده می کنند یا صندوقها و بانکهای توسعه ای ایجاد می شود.

وی اظهار کرد: ما نهادهای مالی تامین توسعه و تولید کم داریم و به نظر می رسد مسئولان حوزه های تامین مالی و بانکی باید به این مساله توجه کنند.

وی گفت: خراسان رضوی به همین دلیل دچار دو سه بحران شدید شد چون برخی از منابع مردم برای سود ثابت به سوی موسسات مالی یا بانکها هدایت شد در حالی که درخواست سود ثابت در شرایطی که همه چیز در صنعت حال تغییر است یک رفتار غیر توسعه ای است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: مردم انتظار دارند پولی را در موسسه ای بگذارند و ۲۰ درصد سود بگیرند و این یک مطالبه طبیعی شده است در حالی که سودی که در صنعت عاید سرمایه گذار می شود مدام در حال تغییر است.

وی با بیان اینکه مشارکت مردم برای سرمایه گذاری در بخش صنعت اتفاق نمی افتد اظهار کرد: مردم باید در مسایل مالی تولید مشارکت کنند و این امری است که در همه جای دنیا وجود دارد و اشتغال و ثبات و آرامش و پویایی را متوجه جامعه می کند.

وی گفت: اقتصاد باید مردمی شود و فرایندی پیش بینی شود که همه منابع مالی به نفع توسعه و تولید به کار گرفته شود و یکی از راهکارهای آن این است که مسئولان حوزه مالی و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به مساله تامین مالی حوزه تولید از منابع مردمی و بانکهای توسعه ای توجه بیشتری داشته باشند.

علیرضایی افزود: البته در بودجه امسال پیش بینی شده است که سرمایه برخی بانک های توسعه ای مانند بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن را افزایش دهند ولی این افزایش شاید در حد نیازها نباشد و باید بررسیهای بیشتری صورت گیرد.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید