دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور

دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور

دومین گردهمایی بزرگ هم اندیشی تشکل های صنعت سنگ کشور با موضوع هم گرایی و تحلیل ساختار موفق تشکل های صنعت سنگ با حضور اعضاء هیات مدیره انجمن های صنفی صنعت سنگ کشور برگزار شد.  

253
0
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، دومین گردهمایی بزرگ هم اندیشی تشکل های صنعت سنگ کشور با موضوع هم گرایی و تحلیل ساختار موفق تشکل های صنعت سنگ با حضور اعضاء هیات مدیره انجمن های صنفی صنعت سنگ درود، رضوان شهر، اصفهان، محمود آباد، کرمان، تهران، نیشابور، محلات، نجف آباد، دولت آباد، یزد و  قم در نمایشگاه سنگ ایران برگزار شد.

دکتر سید علیرضا سیاسی راد در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و در پی آن نمایندگان شهرهای سنگ خیز ایران به ایراد سخنرانی و تبادل نظر پرداختند.

دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
دومین گردهمایی بزرگ تشکل های صنعت سنگ کشور
۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

دوازده + 11 =