دخالت دولت ها در پایین آوردن قیمت زمین ضروری است

دخالت دولت ها در پایین آوردن قیمت زمین ضروری است

195
0
زمین مسکونی
زمین مسکونی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، بر اساس آمارهای منتشره، متوسط سهم زمین در قیمت نهایی مسکن، در کشورحدود ۴۰ درصد و در تهران ۶۰ درصد است. در این شرایط دولت باید با سیاست های اصولی و حساب شده، بدون فروختن زمین و با در اختیار قراردادن زمین های خود به تثبیت بازار مسکن کمک کرده و قسمت اعظم هزینه مسکن را کاهش دهد. متأسفانه باید گفت در چند سال اخیر دولت ها، در کاهش سهم عامل زمین در قیمت مسکن چندان موفق نبوده اند.

در کشور ما سهم هزینه زمین از قیمت نهایی مسکن ۴۰ تا ۵۰ در صد است، درحالیکه این عدد در کشورهایی چون انگلستان در اوج بحران مسکن از ۴/۲۸‎ درصد فراتر نرفت.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید