خانه معدن استان مرکزی

خانه معدن استان مرکزی

خانه معدن استان مرکزی

394
0
نیم ور
نیم ور
                                                خانه معدن استان مرکزی
تلفن تماس:                           ۰۸۶۴۳۳۲۴۰۲۶/ ۰۸۶۴۳۳۲۳۵۰۱/ ۰۸۶۴۳۳۲۵۶۳۴

                               

آدرس: اراک، خیابان شریعتی، رو به روی نانک، مجتمع نادریان، طبقه ۲، واحد ۲

                                            

                                                اعضاء هیات مدیره 
ردیف نام نام خانوادگی سمت شماره تماس
۱ بهزاد نیکفر رئیس ……
۲ حسین پورحسنی نائب رئیس ……
۳ محسن میرزایی عضو هیات مدیره ……
۴ علیرضا توکلی عضو هیات مدیره ……
۵ حمید یاقوتی دبیر ……
۶ محمد قاسمی فرد عضو هیات مدیره  …….
۷ سید محمد حسینی عضو هیات مدیره …….
۸ حسن اسماعیلی عضو هیات مدیره ……..
۲+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید