خانه معدن استان خراسان جنوبی

خانه معدن استان خراسان جنوبی

خانه معدن استان خراسان جنوبی

385
0
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی
 

                                     خانه معدن استان خراسان جنوبی 

 

تلفن تماس:                                                  ۰۵۶۸۸۷۱۲۵۶۲                                                                                                                          
 

                                       اعضاء هیات مدیره

 

ردیف نام نام خانوادگی سمت تلفن
۱ علیرضا باقری رئیس هیات مدیره …..
۲ علیرضا عابدی نائب رئیس …..
۳ محمد هادی اربابی خزانه دار ……
۴ رمضان کریتی ثانی عضو ……
۵ محمد حسین اخوان صفار عضو  ……
۶ محمد علی عجمی دبیر ……
۷ احمد پروین عضو ……
۲+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

شش + هفت =