کمک به اقتصاد صنعت سنگ با کاهش سود های بانکی

کمک به اقتصاد صنعت سنگ با کاهش سود های بانکی

بازرس اصلی انجمن صنفی کارفـرمایی سنگبریهای شهرستان خمینی شهر: بانک ها همکاری که می توانند در این زمینه انجام دهند این است که سود های بانکی را کاهش دهند تا سرمایه داران رقبتی برای سرمایه گذاری در ساختمان سازی نشان دهند.

221
0
کارخانه سنگبری
کارخانه سنگبری

حسینعلی حاجی مرادی بازرس اصلی انجمن صنفی کارفـرمایی سنگبریهای شهرستان خمینی شهر در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار داشت: اساسی ترین مشکل در زمینه کاری ما عدم پاس شدن چک های خریداران است، عدم پاس شدن چک ها آسیب های زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرده است. فروش نداریم و اگر فروشی هم صورت بگیرد پرداخت بصورت چک های بلند مدت و در پی آن عدم پاس شدن است.

وی افزود: بانک ها همکاری که می توانند در این زمینه انجام دهند این است که سود های بانکی را کاهش دهند تا سرمایه داران رقبتی برای سرمایه گذاری در ساختمان سازی نشان دهند.

حاجی مرادی گفت: برای انجام صادرات به دستگاه های پیشرفته تری نیازمندیم. شرکت در نمایشگاه های مختلف قطعا تاثیر مثبتی در بهبود عملکرد صنعت سنگ و معدن دارد. سطح نمایشگاه های خارج از کشور در بسیاری از زمینه ها از ارجحیت خاصی برخوردار است به عنوان مثال سطح تبلیغات نمایشگاه های خارج از کشور بسیار گسترده و فراگیر است.

وی ادامه داد: متاسفانه در ایران دلال بازی افزایش یافته و صادرات کمتر انجام می گیرد.

بازرس اصلی انجمن صنفی کارفـرمایی سنگبریهای شهرستان خمینی شهر گفت: از ضایعات سنگ می توان به روش های مختلف استفاده کرد، به عنوان مثال با افزودن سیمان و … به ضایعات سنگ می توان موزائیک و سنگ نما تولید کرد که کاربرد فراوانی در زیبا سازی ساختمان دارد.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید