جمعی از فعالان صنعت سنگ ایران به روایت تصویر

جمعی از فعالان صنعت سنگ ایران به روایت تصویر

607
0
امیر حسین کریمدادی مدیر عامل شرکت معدنی هونام
امیر حسین کریمدادی مدیر عامل شرکت معدنی هونامامیر حسین کریمدادی مدیر عامل شرکت معدنی هونام
آلپر باستون مدیر فروش شرکت mks
آلپر باستون مدیر فروش شرکت mks
حسین پدرام کارشناس ارشد مهندسی معدن
حسین پدرام کارشناس ارشد مهندسی معدن
حمید رضا باقری نماینده فروش شرکت mks
حمید رضا باقری نماینده فروش شرکت mks
حمید رضا مظاهری کارشناس اکتشاف شرکت صدف کوه
حمید رضا مظاهری کارشناس اکتشاف شرکت صدف کوه
داود فنایی فعال صنعت سنگ
داود فنایی فعال صنعت سنگ
رسول کریمی حسابدار شرکت پارسیان کانی اسپادانا
رسول کریمی حسابدار شرکت پارسیان کانی اسپادانا
روح الله اکبری مدیر معدن شرکت پارسیان کانی اسپادانا
روح الله اکبری مدیر معدن شرکت پارسیان کانی اسپادانا
علی قاسمی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
علی قاسمی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
فرهاد باقرزاده مدیر عامل شرکت پخش پارسیان
فرهاد باقرزاده مدیر عامل شرکت پخش پارسیان
کریم هادی پور مدیر مالی شرکت پارسیان کانی اسپادانا
کریم هادی پور مدیر مالی شرکت پارسیان کانی اسپادانا
مارتین بریو آریباس آرشیتکت
مارتین بریو آریباس آرشیتکت
مجید قنبری مدیر بازرگانی شرکت شمس جهان گستر
مجید قنبری مدیر بازرگانی شرکت شمس جهان گستر
محسن روح الهی مدیر عامل سنگبری اتفاق
محسن روح الهی مدیر عامل سنگبری اتفاق
محمد امین درویشی عضو هیات مدیره شرکت راه معدن ماهان
محمد امین درویشی عضو هیات مدیره شرکت راه معدن ماهان
محمد جمشیدی مدیر فروش شرکت پخش پارسیان
محمد جمشیدی مدیر فروش شرکت پخش پارسیان
محمد واژیر عضو هیات مدیره شرکت راه معدن ماهان
محمد واژیر عضو هیات مدیره شرکت راه معدن ماهان
محمد یاوری مدیر عامل شرکت برادران یاوری
محمد یاوری مدیر عامل شرکت برادران یاوری
نوید ناصری عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
نوید ناصری عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

5 + 18 =