جمعی از غرفه داران یازدهمین نمایشگاه سنگ ایران(۷)

جمعی از غرفه داران یازدهمین نمایشگاه سنگ ایران(۷)

283
0
اصغر حاجی زاده شرکت پارتیا
اصغر حاجی زاده شرکت پارتیا
اصغر رفیعیان شرکت مرات تجارت
الهام زمانی نمایشگاه بورسای ترکیه
الهام زمانی نمایشگاه بورسای ترکیه
آرمین دانش فر مدیریت دانش صنعت معدن
آرمین دانش فر مدیریت دانش صنعت معدن
تکتاز صنعت
تکتاز صنعت
روزبه کریمی شرکت بیم پاس
روزبه کریمی شرکت بیم پاس
سرکار خانم خوشنویس نمایشگاه ازمیر
سرکار خانم خوشنویس نمایشگاه ازمیر
علیرضا رفیعی ، علی قاسمی صدر شرکت جهان باز ساز
علیرضا عظیمی شرکت کیان کانیار مهکام
علیرضا عظیمی شرکت کیان کانیار مهکام
فرهاد عاشوری شرکت صنایع برق فرهاد
فرهاد عاشوری شرکت صنایع برق فرهاد
محمد آذر، امیر ظهراب نژاد شرکت ملکان پایدار آذر
محمد آذر، امیر ظهراب نژاد شرکت ملکان پایدار آذر
محمد گل محمدی شرکت دلتا تکنیک
محمد یاوری شرکت گلپا برش یاوری
محمد یاوری شرکت گلپا برش یاوری
میثم شفیعی ، محمد رضامدحی، محمود عسگریان، حسن ششیگانی
میثم شفیعی ، محمد رضامدحی، محمود عسگریان، حسن ششیگانی
۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

19 + ده =