تعریف جدید بانک مرکزی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی

تعریف جدید بانک مرکزی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی

بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مشتمل بر تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر است.

540
0
بنگاه اقتصادی بزرگ
بنگاه اقتصادی بزرگ
به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، بانک مرکزی در بخشنامه ای که به شبکه بانکی ابلاغ کرده بنگاه های بزرگ اقتصادی را بدین شرح تعریف کرده است؛  با توجه به طرح برخی ابهامات و پرسش‌ها در خصوص تعریف اصطلاح «بنگاه‌های بزرگ»، به استحضار می‌رساند، ‌ پس از استفسار از مراجع ذیصلاح و بررسی مراتب در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ‌ بدین شرح اتخاذ تصمیم شد: «بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مشتمل بر تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر است.»
۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید