تاثیر عوامل درون سازمانی بر قیمت تمام شده سنگ های ساختمانی

تاثیر عوامل درون سازمانی بر قیمت تمام شده سنگ های ساختمانی

325
0

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از دانش سنگ؛ منظور از عوامل درون سازمانی مجموعه پارامترها و اثرگذارهای متعددی هستند که در درون یک سازمان به صورت جدی فعال و تاثیر گذار بوده و به طور کلی شالوده و عوامل اصلی انجام یک کار در سازمان هستند. این عوامل قابل کنترل، سازماندهی و هدایت توسط صاحبان یا مدیران و یا مدیران سازمان بوده و معیار سنجش موفقیت یا عدم موفقیت آن سازمان بستگی به میزان و کیفیت عملکرد مدیران بر عوامل درون سازمانی دارد.

شاید به جرات بتوان اذعان کرد که یکی از بزرگترین و اصلی ترین مشکل های معدنی مخصوصا در بخش سنگ های ساختمانی در کشور نبود نیروهای متخصص تحصیل کرده و آگاه به شیوه های نوین استخراج و تولید است. میانگین ۱۵ تا ۴۰ درصدی استحصال سنگ بلوک قواره ی به اصطلاح یک تکه و دوتکه از سنگ برش خورده کوه، نشانی اولیه از ضایعات ۶۰ تا ۸۵ درصدی را به رخ می کشد.

ایجاد ضایعات ۶۰ تا ۸۵ درصدی در معادن سنگ ساختمانی ایران بزرگترین شاخص افزایش قیمت تمام شده تولید در بیشتر معادن  ایران است. البته این میزان ضایعات با توجه به نوع سنگ و درخواست بازار– مخصوصا در معادن تراورتن رنگ روشن – در ده سال گذشته دچار کاهش بسیار شده است ولی واقعیت نشانگر این موضوع است که معادن ما هیچ گونه الگویی برای کاهش ضایعات و تعریفی برای استفاده بهینه از ضایعات معدنی خود ندارند.

بخش معدن

تاثیر عوامل درون سازمانی بر قیمت تمام شده سنگ های ساختمانی بر حوزه معدن شامل؛ تولید بر مبنای تجربه، کمبود و ضعف علم و عدم آگاهی به شیوه های استخراج مبتنی بر علوم نوین و استفاده از افراد کم سواد، عدم درک درست از واژه ضایعات و نبود یک تعریف مشخص از شیوه قواره، عدم شناخت کامل از نحوه برش بلوک در کارخانه ها و نبود درک صحیح از ابعاد استاندارد و کاربردهای آن و نبود زبان مشترک و استاندارد بین معادن و کارخانه ها، استفاده از ماشین آلات مستهلک و عدم دسترسی آسان به ماشین آلات جدید و نبود یک تشکل معدنی جهت اطلاع رسانی درست و آموزشی، پراکندگی جغرافیایی و گستردگی معادن ایران، عدم نظارت بر عملکرد، شیوه بهره برداری و استخراجی معادن.

بخش کارخانه

اثر گذاری عوامل درون سازمانی بر قیمت تمام شده سنگ های ساختمانی در حوزه کارخانه ها شامل؛ تاثیر بر وضعیت کمی و کیفی مواد اولیه که شامل بخش سنگ خام، لوازم مصرفی، کارکنان و پرسنل، ماشین آلات، فرآوری ضایعات، خدمات و موقعیت جغرافیایی کارخانه و تنوع برش و سایز می باشد.

علیرضا سبزه/ رضا حجارزاده

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید