برگزاری اولین جلسه میز سنگ کشور در نمایشگاه یازدهم

برگزاری اولین جلسه میز سنگ کشور در نمایشگاه یازدهم

134
0

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

11 − 4 =