استفاده بدهکاران و چک برگشتیها از تسهیلات بانکی

استفاده بدهکاران و چک برگشتیها از تسهیلات بانکی

بانک مرکزی اعطای تسهیلات بانکی به برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و خدماتی دارای بدهی و چک برگشتی را بخشنامه کرد.

1739
0
پرداخت تسهیلات بانکی
پرداخت تسهیلات بانکی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از خبرگزاری مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به سیستم بانکی آمده است: پیرو بخشنامه شماره مورخ ۱ر۲ر۹۵ با موضوع ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، به استحضار می‌رساند به موجب مصوبه هیات محترم وزیران، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شمول تصویب‌نامه مورخ ۲۶ر۱۲ر۸۶، بند‌های (۳) و (۴) جزء (ج) تصمیم‌نامه مورخ ۲۶ر۷ر۹۳ و همچنین شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند.

بر این اساس ماده (۳) دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی، به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند. موسسه اعتباری می‌تواند بدهی غیرجاری کمتر از ۱۰ میلیارد ریال بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل را به مدت یک سال امهال کند. منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این بخشنامه، به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر است.

در حالی که بر اساس این بخشنامه جدید بانک مرکزی برخی بدهکاران و چک برگشتیها میتوانند از تسهیالت بانکی استفاده کنند، گزارشهای منتشر شده از رونق بازار دلالی برای وام بانکی حکایت دارد.

بانک مرکزی، اعطای تسهیالت بانکی به برخی بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و خدماتی دارای بدهی و چک برگشتی را بخشنامه کرد. پیش از این اعلام شده بود محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی به دولت ارائه داده که شرایط پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان وام برای ۲۲۸ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، تسهیل

محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد: در بررسیهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده، ۲۲۸ طرح صنعتی با پیشرفت بالای بیش از ۶۰ درصد تعیین شده است که با تزریق منابع، تکمیل شوند.

در این میان، ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای این طرحها به دولت پیشنهاد شده است.او میافزاید: براساس مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام شده است، پیشنهاد شده تا اعطای تسهیالت بدون توجه به بدهی بنگاهها باشد، ضمن اینکه در اعطای این تسهیالت، چکهای برگشتی اعضای هیات مدیره مدنظر قرار نگیرد .

وام فوری
وام فوری

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از مهر، همزمان با ابالغ این بخشنامه گزارشی موضوع دلالی برای وام بانکی را بررسی کرد. در این گزارش آمده است: بانک مرکزی در حالی این روزها به دنبال تکمیل فرآیند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است و قصد دارد که موسسات و صندوقهای فعال در چرخه اقتصاد را ساماندهی کند که به نظر می رسد رسیدگی به شرکتهای گمنام وام دهنده به فراموشی سپرده شده است و هر روز تعداد آنها بیشتر می شود بدون اینکه مشکلی در نحوه فعالیت آنها ایجاد شود.

اصطلاح »پرداخت وام « در مدت زمان نیم یا یک ساعت توسط شرکتهای فعال در بخش سرمایه در سالهای گذشته همواره در بخش آگهی های روزنامه های کثیراالنتشار درج میشد و این شرکتها با پرداخت وامهای کلان به متقاضیان سودهای هنگفتی را به جیب میزدند و چه بسا از این طریق مشکالتی را برای نظام اقتصادی، مالی و سرمایه ای کشور و برخی افراد ایجاد می کردند.

این در صورتیست که بانک مرکزی فعالیت اینگونه شرکتها را ممنوع اعالم کرده و بارها نسبت به غیرقانونی بودن عملکرد آنها هشدار داده است اما هنوز هم چنین آگهیهایی در همین روزنامه ها اعالم می شود، با این تفاوت که به دلیل غیرقانونی بودن فعالیتشان اصطلاح پرداخت وام را به »پرداخت فوری سرمایه« تغییر داده اند تا از این طریق بدون جلب توجه به فعالیتهای خود ادامه دهند.

طی سالهای گذشته پس از اینکه بانک مرکزی نسبت به فعالیت این شرکتها واکنش نشان داد و از روزنامه هایی که چنین آگهیهایی را در صفحات خود منعکس می کردند، درخواست کرد که این شیوه را متوقف کنند، برای مدت زمانی درج این آگهی ها متوقف شد.اما حال شرکتهای فعال در بخش پرداخت وامهای فوری دوباره بازار فعالیت خود را از طریق همین دست تبلیغات داغ کرده اند و مشتریان بسیاری هم دارند.

در زمانی که پرداخت وام به ویژه وامهای خرد توسط بانکها متوقف شده و حتی برای دریافت یک وام ازدواج هم باید ماهها در نوبت و صف ماند، این شرکتها با شیوه هایی که دارند و سودهایی که می گیرند، وامهایی را به صورت فوری و حتی نیم ساعته و یک ساعته بدون نیاز به ضامن به متقاضیان میپردازند. برخی از این شرکتها سابقه فعالیت طولانی مدت در این بازار را دارند، برخی از آنها پرداخت فوری وام به دارندگان طال و سکه با چک، ۱۰۰ یا ۹۰ درصد ارزش طالارا انجام میدهند و در هر قسط بخشی از طالای  دریافت شده به عنوان وثیقه را به گیرنده وام باز میگردانند. پرداخت فوری وام به دارندگان خودرو تا ۵۰ درصد ارزش خودرو بدون انتقال سند هم شیوه دیگری است که آنها بهکار می برند.

برخی از آگهی های آنها تامل برانگیز است، پرداخت آسان و فوری وام در ازای وثیقه خط رند یا فرش نفیس در کمتر از ۱۰ دقیقه یا پنج دقیقه، پرداخت وام تا ۶۰ درصد خودرو مدل بالا، تا ۸۰ درصد قیمت سیم کارت، پرداخت وام از یک تا ۱۵ میلیون تومان ویژه کارمندان دولت و بازنشستگان با چک و پرداخت وام به هر میزان با سند مسکونی تهران نیز بخش دیگری از این تبلیغات است.

برخی از آنها مطرح می کنند که سودهای دریافتی شان شرعی و براساس عقود مضاربه است و بر آن تاکید هم می کنند، پرداخت وام از مبالغ کم تا میلیاردها تومان هم در بین آنها وجود دارد، پرداخت وام با کمترین هزینه یا پرداخت وام به برای خرید اتومبیلهای خارجی هم در این بین دیده میشود. برخی از آنها برای اینکه اعتماد مشتریانشان را جذب کنند، میگویند که تمام کارها در حضور وکیل و در محضر انجام میشود. در شرایطی که نظام بانکی هر روز شرایط سختگیرانه تری را برای پرداخت وام اعمال می کند، این شرکتها با شیوه هایی که به کار گرفته اند و شگردهایی که دارند، خلاء پرداخت وام به صورت فوری و بدون ضامن را پر کرده اند، گرچه دریافت کنندگان وام باید بازپرداختهای کالنی را انجام دهند. بهره این وامها از سودهای کالن نظام بانکی هم بیشتر است و گرچه عنوان میکنند این نرخها مانند نرخهای سود بانکی متعارف است اما بیش از ۳۷ ،۳۸ درصد سود میگیرند و گاهی دو سوم مبلغی که به صورت وام دریافت شده، باید به عنوان سود بازپرداخت شود. شرکتهای فعال در بازار پولی کشور روی هر کالای که دارای ارزش مادی باشد وام می پردازند. این شرکتهای گمنام با یکدیگر در بخش نرخهای بهره دریافتی در رقابت هستند و نرخهایی نزدیک به هم را اعلام میکنند.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

18 − هفت =