بازدید وزیر صنعت معدن و تجارت از سنگستان به روایت تصویر

بازدید وزیر صنعت معدن و تجارت از سنگستان به روایت تصویر

606
0

img_6200

img_6205

img_6213

img_6225

img_6227

img_6234

img_6244

img_6249

img_6256

img_6280

img_6285

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید