هیات های تجاری خارجی در نهمین نمایشگاه سنگ ایران

هیات های تجاری خارجی در نهمین نمایشگاه سنگ ایران

طبق برنامه ریزی های انجام شده هیات های تجاری کشورهای مختلف دنیا از نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران بازدید خواهند کرد.

353
0
نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران
نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران
بازدید هیات های تجاری خارجی از نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ
بازدید هیات های تجاری خارجی از نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ
۲+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید