بازدید خوشه سنگ محلات از نمایشگاه اصفهان

بازدید خوشه سنگ محلات از نمایشگاه اصفهان

خوشه سنگ محلات در اولین روز دوازدهمین نمایشگاه بین المللی این نمایشگاه ضمن شرکت در همایش رویکرد صادرات محور صنعت سنگ از بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد.

448
0
بازدید خوشه سنگ محلات از نمایشگاه اصفهان
بازدید خوشه سنگ محلات از نمایشگاه اصفهان

IMG_4073

IMG_4079

IMG_4092

IMG_4136

IMG_4231

IMG_4247

IMG_4270

IMG_4282

IMG_4288

IMG_4298

IMG_4310

 

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید