بازدید خوشه سنگ استان مرکزی از دومین نمایشگاه سنگ یزد

بازدید خوشه سنگ استان مرکزی از دومین نمایشگاه سنگ یزد

280
0

img_6846 img_6854 img_6874-copy img_6878 img_6918 img_6962 img_6973 img_7140 img_7144

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید