بازار CIS و صنعت سنگ های ساختمانی

بازار CIS و صنعت سنگ های ساختمانی

صنعت ساخت و ساز بنا به گفته بسیاری از مجلات صنعتی که در روسیه منتشر می شوند امیدوار کننده و رو به رشد است از سوی دیگر کشور روسیه با روند رو به رشدی که در سهام خود داشته این امید را دو چندان کرده است.

236
0
بازار سی آی اس

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، انجمن سنگ های ساختمانی روسیه با روندی نوین و نگاهی جدید به بازار CIS در صدد تغییراتی مناسب و تاثیرگذار در صنعت سنگ ساختمانی روسیه است. این صنعت رو به رشد بازار روسیه را میتواند تحت تاثیر خود قرار دهد. در نمایشگاه اخیری که در سال ۲۰۱۵ در زمینه سنگ های ساختمانی برگزار شد بسیاری از شرکت ها از کشور هایی همچون ارمنستان، ترکیه، چین، هند، ایتالیا؛ آلمان، پرتقال، هلند؛ اکراین در حجم بسیار خوبی در این نمایشگاه شرکت کرده و بازار CIS را هدف گذاری کرده اند.

بیشتر شرکت کنندگان از روسیه، هند، ترکیه و چین بوده و نبض این نمایشگاه را به دست گرفتند. از سوی دیگر روند رو به رشد بازار روسیه بسیاری از کشورها را به سمت خود جذب می کند.  صنعت ساخت و ساز بنا به گفته بسیاری از مجلات صنعتی که در روسیه منتشر می شوند امیدوار کننده و رو به رشد است از سوی دیگر کشور روسیه با روند رو به رشدی که در سهام خود داشته این امید را دو چندان کرده است.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید