بازاریابی و صنعت سنگ ایران

بازاریابی و صنعت سنگ ایران

بازار هدف در کنار انجام امر بازاریابی میسر می شود که این ریشه در مدیریت عمیق دارد چرا که مدیریت و تولید بدون بازاریابی پاسخگوی نیاز بازار داخل و بازار جهانی نیست.

401
0
سنگ ساختمانی
سنگ ساختمانی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، از مهمترین نکاتی که در صنعت سنگ باید بدان توجه داشت تاثیر بازاریابی در این صنعت می باشد که متاسفانه در ایران بدان توجه کافی نشده و میتوان گفت سنگ های ساخنمانی ایران هنوز جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده و در رقابتی تنگاتنگ با دنیا نیاز به حمایت بیشتری دارد.

تنوع سنگ های ساختمانی ایران توان رقابت با بسیاری از کشور ها را دارد اما به شرطی که کیفیت سنگ های تولیدی بالا برود. کیفیت بالا مشتری خاص خود را دارد و قیمت تاثیر چندانی در صادرات سنگ به کشورهای نداشته و کیفیت در اولویت کار قرار دارد. این موضوع الزام می کند که در کنار بسیاری از کارخانجات شرکت های بازاریابی نیز فعالیت کنند و تیم تخصصی بازار یابی را تشکیل دهند.

بازار هدف در کنار انجام  امر بازاریابی میسر می شود که این ریشه در مدیریت عمیق دارد چرا که مدیریت و تولید بدون بازاریابی پاسخگوی نیاز بازار داخل و بازار جهانی نیست.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

2 × 4 =