اولین پاویون تخصصی صنعت سنگ ایران در روسیه

اولین پاویون تخصصی صنعت سنگ ایران در روسیه

انجمن سنگ ایران اولین پاویون تخصصی صنعت سنگ ایران را در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ روسیه برگزار می کند.

418
0
نمایشگاه سنگ مسکو
نمایشگاه سنگ مسکو

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، انجمن سنگ ایران اولین پاویون تخصصی صنعت سنگ ایران را در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ روسیه برگزار می کند.

با توجه به تعیین جمهوری فدراتیو روسیه به عنوان یکی از بازارهای هدف برای توسعه صادرات سنگ ایران و حمایت مادی و معنوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی ایران انجمن سنگ ایران اولین پاویون تخصصی سنگ ایران را با مشارکت شرکت یوستون برگزار می کند. مشارکت فعالانه، حضور باشکوه و ورود قدرتمند به بازار فدراسیون روسیه ضامن دست یابی به سهم مناسب از آن بازار است.

زمان: ۱ تا ۴ تیر ماه ۱۳۹۵

مکان: مرکز نمایشگاهی مسکو

پست الکترونیکی: info@youston.com

فکس: ۰۲۱۴۴۴۲۹۲۰۷

تلفن: ۰۲۱۴۴۴۲۴۴۳۵

مصطفی کمالی: (مدیر دپارتمان)  ۰۹۳۸۶۹۱۰۲۷۸

مریم شقاقی: (مدیر روابط عمومی) ۰۹۱۹۸۳۱۸۶۶۷

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

بیست − 4 =