انجمن تخصصی معدنکاران و صنایع معدنی خوی

انجمن تخصصی معدنکاران و صنایع معدنی خوی

انجمن تخصصی معدنکاران و صنایع معدنی خوی

173
0
خوی
خوی
                              انجمن تخصصی معدنکاران و صنایع معدنی خوی  
تلفن تماس :                                                                        ۰۴۴۳۶۴۵۶۰۶۸          
                                      اعضاء هیات مدیره انجمن 
ردیف نام نام خانوادگی سمت شماره تماس
۱ جمال کسیانی رئیس هیات مدیره …….
۲ احمد خلیل پور نائب رئیس …….
۳ علی اصغر جوانشیر نژاد دبیر ……
۴ حسن سیف لو بازرس  …….
۵ جواد نعیمی حسابدار …….
0
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید