الحاق ۱۷ شرکت جدید به کنفدراسیون مارموماشین

الحاق ۱۷ شرکت جدید به کنفدراسیون مارموماشین

211
0

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، هفده شرکت دیگر در نیمه اول سال ۲۰۱۸ به کنفدراسیون مارمو ماشین ملحق شده اند. این رویه نشانگر اعتماد در حال رشد شرکت های ایتالیایی به کنفدراسیون مارمو ماشین است.

نام اعضای جدید در سه ماهه گذشته به قرار ذیر است:

BUSALTITE GUIDOTTI BATTAGLINI –CA’ D’ORO-CIMEP TRAVERTINO ROMANO- CM G MAC- CHINE –DIAMOND TOOLS- FRANCESCHINI ABRASIVI – GNC DI NESI DANILO – GRANITEX- GRANULATI ZANDOBBIO –ISRT ITALIAN STEEL ROD TEK –LOVATO TECHNOLOGY-MARBLE GRANITE SERVICE- MONTRESOR CO – NAR.MARMI- REMUZZI MARMI- RIGHETTI-TEK.SP.ED

لیست کامل شرکت های متعلق به کنفدراسیون مارمو ماشین در وبسایت انجمن  و در قسمت «عضوشده ها» و در فهرست راهنمای مجله ۲۰۱۸ موجود می باشد.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

بیست + پانزده =