استفاده از اسکناس‌های ۵۰۰ و هزار روپیه‌ای در مبادلات تجاری ممنوع شد

استفاده از اسکناس‌های ۵۰۰ و هزار روپیه‌ای در مبادلات تجاری ممنوع شد

176
0

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، نخست وزیر هند استفاده از اسکناس‌های ۵۰۰ و هزار روپیه‌ای را در مبادلات تجاری مردم ممنوع اعلام کرد. این اقدام دولت هند برای مقابله با فساد مالی اعلام شده است. در روز چهارشنبه بانک های کشور هند تعطیل شدند و زمان کافی برای تصمیم گیری در زمینه سهام های حیاتی هند به وجود آمد از طرفی محدودیت هایی در برداشت وجه از بانک ها، بسیاری از مردم را به هرج و مرج اقتصادی و همچنین اظطراب  سرمایه گذاری کشاند. در این بین درگیری پلیس هند با مردی آشفته در صف های بانکی به خوبی قابل مشاهده بود. از طرفی دولت هند این اقدام را در جهت مبارزه با فساد های اقتصادی در این کشور بیان کرد.

0
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید